loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
FRA JORD OG FJORD TIL BORD: Det er mange muligheter for forurensning med Listeria monocytogenes. (Illustrasjon: Lina Merit Jacobsen/Shutterstock, basert på tegning fra VKM.

Oppdaterte Listeria-råd fra VKM

Synnøve Prytz Berset / 2018-09-21 09:04:40

Listeria-bakterien kan overleve overalt og er vanskelig å bli kvitt. Men heldigvis er det mange måter å unngå smitte på, ikke minst for utsatte grupper.

I oktober i fjor ba Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en vurdering av hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter, frukt, bær og grønnsaker kan utgjøre for utsatte grupper. Bakgrunnen er at Mattilsynet skal oppdatere råd til forbrukere knyttet til Listeria monocytogenes.

Listeriabakterien kan gi sykdommen listeriose. Listeriose kan overføres fra mor til foster under graviditet og medføre livstruende sykdom hos fosteret.

Vanskelig å unngå

I juni presenterte VKM resultatene fra deres risikovurdering av Listeria monocytogenes. I sin vurdering løfter VKM frem noen matvareprodukter som under gitte forhold kan øke sannsynligheten for at utsatte grupper utvikler listeriose. Utsatte grupper defineres som de med svekket, defekt eller lite utviklet immunforsvar. Unge, gamle, gravide og immun-kompromitterte.

– Alle skal bry seg om maten de spiser er trygg, men vår vurdering er spesielt utarbeidet for at myndighetene skal kunne gi råd til utsatte grupper, sier Taran Skjerdal, seniorforsker ved Veterinærinstituttet og faglig leder for prosjektet.

Ifølge Skjerdal er det, fra jord og fjord til bord, mange muligheter for forurensning med Listeria monocytogenes. Alle trinnene er vesentlige, fordi listeria kan komme inn på alle punkt så lenge varen ikke er godt innpakket.

– Kontaminering av maten i fabrikken synes viktigst. En klok mann sa om Listeria at den ikke trenger en varm tarm for å overleve, den kan overleve overalt. Bakterien er veldig vanskelig å bli kvitt. Dette er viktige grunner til at vi må lære oss å leve med denne bakterien, heller enn å tro at vi skal bli kvitt den, sier Skjerdal, og legger til at Listeriabakterier har vekstmuligheter også i transport og i kjøleskapene våre.

Sjømat og kjøttprodukter

VKM har gått gjennom ulike matvarer og vurdert hvilke som gir minst og mest vekst av Listeria. De har også vurdert veksthastigheten i ubrutt og brutt forpakning og effekt av risikovurderende tiltak.

Kaldrøykt og varmrøykt fisk, gravet fisk, kokte reker og fiskemat som pakkes etter at de er kjølt ned, er sjømat som ifølge VKM kan øke sannsynligheten for listeriose.

Varmebehandlete kjøttprodukter som er ment å varmes på nytt før de spises, men som likevel ikke blir varmet av forbruker, kan også øke sannsynlighet for listeriose. Slike produkter er for eksempel salatkjøtt av kylling, karbonader, kjøttkaker og pølser.

Rått kjøtt som er gravet eller røkt uten speking eller bruk av konserveringsmidler eller varmebehandling, kan også øke sannsynligheten for listeriose.

Melkeprodukter og vegetabiler

VKMs risikovurdering viser at alle typer upasteuriserte melkeprodukter kan gi økt sannsynlighet for listeriose. Det gjelder også osteprodukter som er skivet eller revet, mozzarella som brukes i salat, alle smøreoster og myke oster.

Enkelte oppskårne, ferske vegetabiler, særlig meloner, kan øke sannsynlighet for listeriose. Det samme kan spirer og ferske bearbeidete blandingsprodukter med flere oppskårne ingredienser.

Risikoreduserende tiltak

VKM så også på effekten av risikoreduserende tiltak og fant at både forbruker og bransje kan gjøre risikoreduserende tiltak og valg, særlig knyttet til lagringstid- og temperatur.

Å spise maten tidlig i lagringstiden er et viktig risikoreduserende tiltak for utsatte grupper. Ved å varmebehandle maten før den spises kan man også ta knekken på listeriabakterier, hvis behandlingen er tilstrekkelig.

– Maten bør varmebehandles til det kaldeste punktet holder 75 grader. Deretter bør maten hvile slik at varmen jevner seg ut og deler av maten ikke forblir kald, sier Skjerdal.

Kjøp passe mengde mat

– Kan man følge rådene og fremdeles bidra til å redusere matsvinn?

– Det kan man. Det er fullt mulig å hindre matsvinn ved å kjøpe inn passe mengde mat og spise den i tide før holdbarhetstiden går ut. Vår rapport konkluderer med at det er gravide og andre utsatte grupper som bør spise noen matvarer tidlig i lagringstiden, mens andre forbrukere ikke trenger å ta spesielle hensyn. For egen del vil jeg si at lagringstid ikke alltid er et godt tiltak for å hindre matsvinn i forbrukerleddet, sier Skjerdal.

– I noen tilfeller fører det heller til at vi planlegger mathandelen dårlig og dermed ikke bruker alt vi kjøper inn, sier hun og presiserer at VKMs vurdering ikke har matsvinn som tema.

Når det gjelder å spise rester, sier VKMs vurdering at vanlige forbrukere gjerne spiser rester som har stått en stund i kjøleskap, men gravide skal være forsiktige, enten ved å la være å spise restene eller ved å varme dem opp slik at Listeria dør.

– I de månedene kan de overlate til resten av familien å spise rester, sier Skjerdal.

I forhold til matsvinn er også det å holde lav temperatur i kjøleskapet et viktig virkemiddel.

Oppsummering

Ettersom listeriabakterier vokser dårligere ved lave temperaturer er det et poeng at temperaturen i kjøleskapet ikke er høyere enn fire grader. Effekten blir enda bedre hvis lav temperatur kombineres med kort lagringstid.

– Et tiltak kan være å unngå matrester som har stått flere dager i kjøleskapet. Listeriabakterier vokser ofte raskere i åpnede enn i uåpnede pakninger, sier Skjerdal, før hun oppsummerer resultatene i VKM-rapporten:

– Listeria finnes i alle matvaregrupper, men sannsynligheten for at gravide og andre utsatte grupper får i seg så mye av bakterien fra mat at de kan bli syke, varierer for ulike matvarer. Effekt av tiltak som reduserer sannsynligheten varierer også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse