loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Grovfôr fra Island til Norge: Det er gode forutsetninger for en god andreslått på Island, og de er allerede godt dekket opp for eget behov etter første slått i årets sesong. (Foto: Tine)

Importerer grovfôr fra Island

/ 2018-08-09 09:57:41

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med Tine og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge.

På grunn av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr har Felleskjøpet, Tine og Nortura satt i gang en rekke tiltak for at bøndene skal komme seg best mulig gjennom denne utfordrende sesongen.

Et av disse tiltakene er å importere cirka 30 000 rundballer med grovfôr fra Island til Norge.

– Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen at vi ikke bidrar til uønsket import fra land med høy risiko for innførsel av plante- eller dyresykdommer. Det er fortsatt halmberging, omfordeling av grovfor og økt kraftfortildeling som er hovedtiltakene, men avtalen vil være et godt bidrag i tillegg for dem som er hardest rammet, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Best mulig kvalitet

Det norske landbruket er sterkt preget av tørken med påfølgende avlingssvikt. For mange handler det nå om å ha nok mat til husdyra og å unngå nedslakting. Import av ensilert grovfôr er komplisert både når det gjelder kvalitetskrav og logistikk.

– Vi jobber på mange fronter med å løse fôr-utfordringene, og det viser godt samvirke at matprodusentene går sammen om å importere fôr av høy kvalitet med den laveste risikoen for smittestoffer. Dette vil ivareta norsk dyrehelse da det kun er Island som har lavere bruk av antibiotika i verden enn Norge, sier direktør for Tine Medlem, Johnny Ødegård.

Dekker kun liten del

Importen av grovfôr fra Island dekker ikke behovet som finnes i markedet som følge av tørken. Anslag tyder på at om lag halvparten av avlingene er tapt i år, noe som vil si at importen fra Island kun dekker en liten del av behovet.

– Det er fortsatt halm og god bruk av norske ressurser som er den viktigste løsningen på situasjonen vi nå står i. All halm som er tilgjengelig må benyttes som dyrefôr, og sammen med økte volum av fiberrikt kraftfôr vil dette kunne løse situasjonen for de aller fleste slik at normal produksjon kan opprettholdes, sier Fidje.

Felleskjøpet har etablert en egen løsning for formidling av halm mellom korn- og husdyrprodusenter, og oppfordrer kornprodusenter som ikke er registrert eller har avsetning på sin halm til å registrere seg så raskt som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse