Reduserer akrylamid med melkesyre

Reduserer akrylamid med melkesyre