loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Havnelageret: Elin Tveiten i DSV Road AS og Harald Halvorsen d.y. i Harald Halvorsen Spedisjon AS med det gamle havnelageret i Oslo i bakgrunnen. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Speditørens rolle i endring

Synnøve Prytz Berset / 2018-08-03 09:50:15

Strengere og mer komplekst regelverk har gjort speditørenes rolle viktigere enn noen gang. – Tollskjønn er på vei ut.

Det forteller Elin Tveiten og Harald Halvorsen d.y., som jobber i henholdsvis DSV Road AS og Harald Halvorsen Spedisjon AS, to firmaer som tilbyr fortolling av varer.

Fokus på næringsmidler

Harald Halvorsen Spedisjon AS er et lite spedisjonsfirma som har spesialisert seg på tollbehandling av matvarer og ingredienser til næringsmiddelindustrien.

– Min oldefar startet i sin tid som bryggearbeider på Oslo Havn. Der tok han imot varene som kom inn sjøveien, sørget for at de ble fortollet og kjørte dem ut til varemottakerne, sier Harald Halvorsen d.y. som er daglig leder i selskapet.

Helt fra starten har firmaet hatt et spesielt fokus på næringsmidler.

– Vi fortoller alle mulige varer, men rent tollmessig er næringsmidler noe av det mest komplekse. Det krever utstrakt kompetanse om ingredienser og tilberedning for å kunne klassifisere og beregne korrekt toll og avgifter, forklarer han.

Store endringer

Siden Halvorsens oldefar startet opp i 1915 har tollbransjen endret seg mye.

– Da satt tollerne på brygga og fylte ut deklarasjonene for importørene.

På 70-tallet ble det bestemt at importørene selv måtte deklarere sine varer, noe som førte til ekstra arbeid for speditørene. Da Tolletaten innførte et elektronisk tollsystem på slutten av 80-tallet, medførte dette også betydelige endringer for fortollingspraksisen. Tidligere måtte deklarasjonene leveres manuelt på Tollboden.

– Et annet viktig utviklingstrekk er at mange vurderinger før var skjønnbaserte. Nå håndteres forvaltningen av regelverket annerledes, sier Elin Tveiten, som er fortollingssjef i DSV Road AS.

– Derfor er det viktigere enn noen gang å gjøre ting riktig. Tollskjønn er på vei ut, slår hun fast.

Dekker hele verdikjeden

DSV Road AS er et globalt selskap som dekker hele verdikjeden og har samarbeidspartnere over hele verden.

– Vi har spedisjonstjenester, transport, logistikk og distribusjon, forklarer Tveiten.

Hun tror at endringen som kom 1/1 2017 og som innebærer at importørene selv må ta ansvar for å innberette korrekt merverdiavgift på sine varer fra utlandet, har gjort det viktigere å benytte en profesjonell aktør til fortolling. Samtidig ble mange av oppgavene til Tolletaten flyttet over til Skatteetaten.

– Det har forårsaket en enorm forandring både for næringslivet generelt og oss speditører spesielt. Vi må forholde oss til to etater som ikke alltid snakker sammen, sier Tveiten og legger til at noen utfordringer fremdeles er uløste.

– Enda bedre samarbeid mellom Tolletaten og Skatteetaten er ønskelig fra vår side.

«Customs compliance»

Speditørene tar hånd om dialogen med mange ulike offentlige instanser som Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Norsk Sjømatråd og Havnevesenet. De sparer dermed importørene for mye arbeid. Avhengig av vare er det store variasjoner i fortollingen: Enkelte fortollinger er raske å gjennomføre, mens andre krever grundig forberedelse.

– Vi bruker mye tid på oppfølging og kontroll slik at riktige sertifikater medfølger varene. Hvis det kommer restriksjonsbelagte sendinger fra land utenfor EU/EØS, skal dette varsles i en felles EU-database kalt Traces. Det er krevende prosesser som vi følger opp, sier Halvorsen.

– Gjør man ikke dette korrekt risikerer man at varekonteineren avvises. Der er Mattilsynet rimelig klare, supplerer Tveiten. Hun legger til at dette ikke bare går på varens kvalitet, men om regelverket følges.

En sending går gjennom flere ledd fra leverandør til mottaker og det er mange ulike aktører involvert i prosessen, sier Halvorsen. Derfor kreves en god dokument- og kommunikasjonsflyt, samt inngående kjennskap til varene.

– Et viktig stikkord er «customs compliance», fortsetter han. Etterlevelse av regelverket er blitt viktigere enn noen gang. Det kan bli veldig dyrt for de bedriftene som ikke skjønner dette.

Språkvansker på grensa

Noen av utfordringene speditørene møter på er knyttet til at Norge ikke er medlem av EU.

– En del sjåfører som kommer med varer på trailer er ikke så kjent med regelverket i Norge og tror det bare er å kjøre rett over grensa. Trafikkproblematikk og språkvansker på grensen er derfor en stor utfordring, sier Tveiten.

I dag har de fleste sjåførene med seg en papirutskrift av dokumentene som håndteres manuelt ved grensepassering.

Spedisjonsbransjen står ovenfor en radikal endring med henblikk på behandling av opplysninger og data i tilknytning til vareførselen, poengterer Halvorsen.

– Vi forbereder oss på et digitalt skifte der en god del av det arbeidet speditørene har gjort før blir automatisert, sier Halvorsen. Han tror ikke det vil redusere behovet for speditører, snarere tvert imot. Forberedelsene før innførsel av varer kommer til å bli viktigere enn noen gang tidligere, og behovet for konsulentbistand og rådgivning for riktig etterlevelse av regelverket vil øke, mener han.

– Speditørenes rolle er i endring, noe som krever ny kompetanse, sier han.

God dialog med myndighetene

I alle europeiske land jobbes det nå med å optimalisere IT-løsningene.

– Vi ligger langt fremme her i Norge, sier Tveiten, som tror det blir viktig å kommunisere mulighetene tollfaget representerer til den yngre generasjonen.

– Samtidig er det viktig å ta vare på kompetanse den eldre generasjonen sitter på, ikke minst innenfor næringsmidler, sier Halvorsen.

De to speditørene trekker fram hvor viktig det er med en god dialog med myndighetene.

– Vi føler at vår bransje har et godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Det er vi helt avhengig av, slår Tveiten fast.

– Vi ønsker å bistå matvareindustrien slik at det blir så enkelt som mulig å kjøpe og selge varer over landegrensene, sier Halvorsen, og påpeker at den politiske utviklingen i verden gjør at behovet for speditører blir enda større.

– Nå er vi spent på hva som skjer med Brexit. I Europa vil det få stor betydning, sier Tveiten avslutningsvis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse