loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
I LABEN: (F.v.) Monica Håland og Helen Hoem analyserer melk på laben. (Foto: Privat)

Meg, matviteren

Helen Hoem / 2017-11-06 11:15:17

I 2011 satt jeg som 20-åring foran PC-en med Samordna Opptak på skjermen og skulle velge hva jeg ville bli når jeg ble stor.

Jeg husker at jeg scrollet gjennom både matvitenskap og matteknologi, og syntes at det virket ganske uinteressant. Drømmen var å studere ernæring, og uten realfagskompetanse ble løsningen å studere bachelor i ernæring ved en privatskole.

Skiftet kurs

Jeg tok fatt på studiene med stor iver, og gledet meg over alt det spennende jeg lærte fra dyktige forelesere. Jeg opplevde også at det jeg lærte var verdifullt, på grunn av det store behovet for ernæringskompetanse i samfunnet. Paradoksalt nok viste det seg at jobbmarkedet etter fullført bachelor var på grensen til ikke-eksisterende. En årlig økonomisk gevinst på 154 mrd kroner (Helsedirektoratet, 2016. «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd») er visst ikke et godt nok argument for å investere i forebyggende ernæringsarbeid.

Jeg hadde uansett bestemt meg for å gå videre med en mastergrad, og søkte master i matvitenskap ved NMBU. Jeg var fortsatt overbevist om at jeg skulle jobbe med ernæring, bare med ekstra faglig tyngde i form av en master. Med ett år med enkeltemner i forkant av masteren ble det til sammen tre år på NMBU. Der lærte jeg følgende: 1) Studiemiljøet på Ås er virkelig så bra som de sier; 2) Næringsmiddelproduksjon er veldig gøy. Ernæringsdrømmen ble raskt glemt og jeg ble i stedet begeistret av en verden av platevarmevekslere, Bacillus cereus og hygienisk design.

Inngående kunnskap

På masteren var vi en liten og sammensveiset klasse på cirka 20 vordende matvitere. Foreleserne var eksperter innen sitt fagfelt, med åpne dører og tid til å svare på alt vi lurte på. I løpet av masteren har jeg jobbet med melk, vegetabiler, korn, fisk, mikrobiologi og toksikologi. Jeg har brygget øl, laget ost og designet en fiskefabrikk. Jeg har lært forskjellen mellom mattrygghet og matsikkerhet, og hvordan de henger sammen. Jeg fikk bruke et helt semester på det som engasjerer meg mest, da jeg skrev masteroppgave om matsvinn. Ikke minst har jeg skjønt hvor strenge regler det er ved produksjon av mat, fordi det viktigste for matprodusenten er forbrukerne og at maten de spiser skal være trygg.

Med andre ord ga studiet meg inngående kunnskap om produksjon og kvalitetssikring av næringsmidler. Jeg savnet imidlertid et mer helhetlig bilde av matproduksjonens rolle i samfunnet og hvordan vi kan møte utfordringene (og mulighetene) bransjen står ovenfor i de neste årene. Jeg tenker spesielt på utfordringer i forbindelse med befolkningsvekst, klima og miljø. Det har derfor vært verdifullt å få delta på konferanser i regi av Teknologisk Matforum og andre aktører, som har tatt opp disse og flere andre viktige temaer. Det har gitt en helt annen innsikt i bransjen enn hva vi har fått i forelesningene.

Godt jobbmarked

Under studiene fikk vi forespeilet et godt jobbmarked som ferdig utdannet matviter, og jeg synes den forespeilingen stemte ganske godt. Det var nok av jobber å søke på dersom man ikke var geografisk bundet. I dag, snart et halvt år etter masteren, har nesten samtlige fra klassen relevant arbeid. De jobber som laboratorieingeniør, kvalitetskoordinator, kvalitetsleder, produksjonsleder og produktutvikler, for å nevne noe. Jeg har nylig fått jobb som Food Technologist i Elopak, en jobb hvor jeg virkelig føler jeg får brukt det jeg har lært på studiet.

Jeg møter ofte personer som ikke vet hva en matviter er, både i og utenfor bransjen. Det er en diffus tittel, og sier ikke så mye om kompetansen vi innehar. Jeg tenker derfor at jobben vår nå er å ta med det vi har lært ut i verden og sette oss selv enda tydeligere på kartet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM Helen Hoem

Helen Hoem (26 år)

Nyutdannet master i matvitenskap ved NMBU, jobbsøker og akkurat kommet hjem fra et ti ukers internship innen sosialt entreprenørskap i Cape Town.

Engasjert i ivaretakelse av miljøet og optimal utnytting av ressurser

Interesser: Reising, friluftsliv

MER FRA Helen Hoem
annonse