loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Ettertraktet: Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning. (Foto: Bo Mathiesen/ TINE)

Ledende på robotisering

/ 2017-08-29 08:00:56

Mat- og drikkenæringen er den næringen i Norge som er lengst fremme i bruken av roboter, viser NHOs Kompetansebarometer.

NHOs Kompetansebarometer er en spørreundersøkelse om kompetansebehov i alle NHOs bedrifter og utføres av NIFU på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. Ifølge barometeret svarer hele 29 prosent av bedriftene i mat- og drikkenæringen at de har automatisert og implementert roboter i produksjonen. Dermed er næringen ledende på dette området.

– Kompetansebarometeret viser at mat- og drikkenæringen er den næringen i Norge som i størst grad har digitalisert og automatisert produksjonen og tatt i bruk datastyring og sensorteknologi, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, i en pressemelding.

Kontinuerlig forbedring

De siste årene har Orkla investert over 130 millioner kroner i ny teknologi og bedre produksjonsflyt ved sitt fabrikkanlegg i Fredrikstad, hvor mer enn én milliard gule bokser med Stabburet leverpostei har blitt produsert siden 1966.

– Som all annen industri i Norge, er vi i Orkla avhengig av å utnytte ny teknologi og stadig være sultne på forbedringer. Kontinuerlig forbedring for oss handler om å stadig jobbe smartere, mer effektivt og levere bedre kvalitet. Det som var godt nok i går er ikke godt nok i morgen. Å investere i ny teknologi er også et svært viktig HMS-tiltak, da økt automatisering gjør de manuelle operasjonene færre og tryggere, sier kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods Norge.

Automatisering av produksjonen

Ved å automatisere produksjonen har også Coca-Cola oppnådd økt effektivitet og reduksjon av vann og energiforbruk.

– I 2012 investerte Coca-Cola 600 millioner kroner for å bygge om hele den norske produksjonen og gå over til miljøvennlige gjenvinningsflasker. Automatiseringen av produksjonen har ikke bare økt effektiviteten, det har også redusert vann- og energiforbruket kraftig. Ikke minst sier de ansatte selv at omleggingen har gitt dem en bedre og tryggere arbeidsplass. I dag ligger en av de mest moderne brusfabrikkene i Europa på Lørenskog, og det er vi utrolig stolte over, sier Stein Rømmerud, administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norge.

Ulike motivasjonsfaktorer

Kompetansebarometeret viser at bedriftene har ulike årsaker og motivasjon for å digitalisere og automatisere. Over 80 prosent av bedriftene oppgir at formålet er å forbedre kvaliteten i varer og tjenester. Nesten like viktig er det å møte en økt konkurranse, dernest ønsker bedriftene å frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver og redusere arbeidskraftkostnader.

Barometeret viser videre at bedriftene ikke ser for seg at behovet for arbeidskraft kommer til å bli mindre de neste fem årene.

Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene.

– Håndverksfag og teknisk kompetanse vil fortsatt være det største kompetansebehovet for mat- og drikkenæringen også i årene som kommer, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

– Med stadig økende digitalisering og automatisering vil det bli enda viktigere å legge til rette for kompetanseutvikling blant de medarbeiderne som bedriftene allerede har. Vi må bli enda bedre til å lære mens vi arbeider.

Yrkesfaglig utdanning ettertraktet

Seks av ti av medlemmene i NHO Mat og Drikke oppgir at de i stor eller noen grad har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. Litt over halvparten oppgir å ha behov for fagskoleutdannede, mens bachelor- og mastergrad etterspørres av henholdsvis 42 og 34 prosent av bedriftene.

Nesten 90 prosent av bedriftene er helt eller litt enig i at bedriftene legger til rette for den ansattes kompetanseheving og kompetanseheving foregår internt i bedriften mellom erfarne og nyansatte. Litt færre, om lag 85 prosent sier seg enig i at bedriften har behov for at ansatte tar etter- og videreutdanning eller kurs og bedriften har behov for å lære de ansatte opp i bruk av nytt utstyr.

– Automasjonsgraden og robotisering har økt og vil fortsette å øke i næringsmiddelindustrien og vil spille stor rolle i vår konkurransekraft. Men den største rollen vil våre medarbeidere ha. Det er de som skal betjene utstyret og vil utgjøre forskjellen om vi lykkes eller ikke! Derfor må vi sikre at våre medarbeidere får kompetanseløft innen automasjon og robotisering, men også det matfaglige, slik at vi til enhver tid produserer trygg mat, sa meierisjef ved TINE Brumunddal, Ottar Olden, under fremleggelsen av resultatene fra NHOs Kompetansebarometer den 28. august.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse