loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
PRISDISKRIMINERING: – Det er på høy tid at denne debatten kommer opp igjen. Maktkonsentrasjonen i denne verdikjeden har blitt ytterligere forverret i dagligvarekjedenes favør, sier leder i NNN Jan-Egil Pedersen. (Foto: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund).

Foreslår forbud mot prisdiskriminering

/ 2018-03-15 15:08:13

I dag fremmet Arbeiderpartiet forslag på Stortinget om å utrede med sikte på å innføre et forbud mot at dominerende leverandører kan bedrive prisdiskriminering.

Samtidig ber Ap regjeringen om å legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med tilsyn.

– Vi er glad for at AP setter fokus på situasjonen i dagligvaresektoren og for dagens fremlagte dokument 8 forslag. Det er på høy tid at denne debatten kommer opp igjen. Maktkonsentrasjonen i denne verdikjeden har blitt ytterligere forverret i dagligvarekjedenes favør. Dagligvarekjedene presser stadig for å overta enda større kontroll av verdikjeden, sånn som distribusjon, sier Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN) leder Jan-Egil Pedersen, i en pressemelding.

På høring

Den 15. november 2017 sendte Nærings- og fiskeridepartementet to rapporter om dagligvaresektoren ut på høring. Rapporten fra Oslo Economics og tar for seg etableringshindringer i dagligvaresektoren.

– De går dessverre ikke inn i de viktige problemstillingene for bransjen, som for eksempel skjev fordeling av verdiskapning og ubalanse i maktforholdet i disfavør for matprodusentene, mener NNN videre.

Oslo Economics peker på sterk markedskonsentrasjon i detaljist- og grossistleddet, og peker på at de to spesifikt største etableringshindrene som butikklokaler og innkjøpsbetingelser.

NNN har gjennom LO levert høringssvar. LO mener at rapporten gir en feil beskrivelse på noen områder og mandatet som ble gitt av departementet burde gitt mulighet til å utrede ytterligere problemstillinger rundt dagligvaresektoren.

– Vi forventer nå at regjeringen kommer med kontrete tiltak i forhold til en lov som regulerer denne verdikjeden, med et eget tilsyn med sanksjonsmuligheter. Distribusjon må være en del av tilsynets mandat, sier Pedersen.

Behov for større åpenhet

Flere av NNNs tillitsvalgte forteller nå at bedriftene er så hardt presset at de prøver å redusere lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte.

– Vi mener at det er behov for en langt større åpenhet rundt avtaler mellom matprodusentene og dagligvarekjedene, sier NNN leder Jan-Egil Pedersen og understreker at Norge er det landet som har kommet kortest i Europa når det gjelder å innføre tiltak for å regulere denne verdikjeden.

Han påpeker videre at de er glad for at AP setter fokus på situasjonen i dagligvaresektoren – og at de støtter fortsatt forslaget om en lov om god handelsskikk med Handelstilsyn.

– Vi er også glad for at regjeringen i Jeløya-erklæringen sier at de vil «legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer». Vi ser gode muligheter for et bredt politisk handlingsrom nå på feltet. Og vi ser frem til konkrete forslag fra regjeringen som resultat av høringsrunden som pågår nå, avslutter Jan-Egil Pedersen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse