loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Handelsnæringsmelding: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte i går hovedtrekkene fra stortingsmeldingen om handelsnæringen. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Egen stortingsmelding for handelen

/ 2018-11-30 10:00:44

I dag legger regjeringen for første gang frem en stortingsmelding om handelsnæringen. Meldingen skal legge til rette for en sterk og konkurransedyktig handelsnæring.

I stortingsmeldingen «Handelsnæringen – når kunden alltid har nett» foreslår regjeringen 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen. Noe av det som foreslås er: å utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer; tilrettelegging for god omstilling innenfor bærekraftige rammer; å styrke håndhevingen av konkurranseloven; kompetanseheving;  avvikling av 350-kronersgrensen og reduksjon av sjokolade- og sukkeravgiften.

– Med nesten 380 000 ansatte er varehandelen den største sysselsetteren i privat næringsliv og inngangsporten til arbeidslivet for mange. Vi vil løfte denne næringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

– Dette er strålende nyheter for alle som driver med handel i Norge, og ikke minst alle som er ansatt i en handelsbedrift. I denne meldingen sender politikerne et tydelig signal om at de vil satse på dem, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Vil utvikle grensehandelbarometer

Blant annet vil regjeringen utvikle et grensehandelsbarometer etter dansk modell. Ifølge Horneland Kristensen er det et sterkt behov for økt kunnskap om omfanget av fysisk grensehandel og grensekryssende netthandel.

– For å sikre norske handelsarbeidsplasser er det helt avgjørende at norske myndigheter har tatt inn over seg at handelsnæringen ikke er en skjermet sektor, men konkurrerer sterkt med utenlandske aktører. For å løse disse utfordringene, og samtidig bidra til at handelen fortsatt kan være en åpen og inkluderende arbeidsplass, trenger vi denne typen kunnskap, sier Kristensen.

Han påpeker at stortingsmeldingen om handelen viser betydningen norsk handel har for norsk økonomi- og samfunnsliv. Den omhandler sentrale temaer som konkurranse, skatt, forbrukerspørsmål, kompetanse, rekruttering, handelslekkasje, digitalisering, transport og logistikk og miljøomstilling.

Ønsker fakta på bordet

Også Handel og Kontor i Norge (HK) er fornøyd med at stortingsmeldingen for handelsnæringen endelig legges fram, de ønsker kunnskap, tallgrunnlag og fakta på bordet. Handelsnæringen er utsatt for hard konkurranse fra utlandet, både gjennom økt netthandel og økt grensehandel, påpeker forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

– Vi håper at stortingsmeldingen svarer på noen av disse utfordringene. Det er viktig for verdiskapingen og for å opprettholde viktige arbeidsplasser i Norge, sier Sundnes, og legger til at det er viktig at det legges til rette for omstilling til en grønnere handel.

– Etter HKs oppfatning ligger det et uforløst potensial i det faktum at praktisk talt hele Norges befolkning ukentlig møter ansatte i handelen.

Vil styrke konkur

I den delen av meldingen som omhandler dagligvarebransjen uttrykker regjeringen et ønske om at Konkurransetilsynet skal styrke håndhevingen av konkurranseloven.

– Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet har store skadevirkninger både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sier næringsministeren til Aftenposten.

Hele meldingen ligger på nettsiden til Nærings- og fiskeridepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse