loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Lars Petter Bartnes, leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag.

Enige om jordbruksavtale for 2019

/ 2018-05-18 09:30:39

Etter ni dager med forhandlinger ble jordbruksorganisasjonene onsdag kveld enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

– Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og sterkt medvirkende til at vi kunne inngå jordbruksavtale med staten i år, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, i en pressemelding.

Han påpeker at markedsregulering er helt essensielt for det norske landbruket.

– De virkemidlene vi har fått nedfelt i denne jordbruksavtalen, kan bidra til å sikre muligheten for langsiktighet og økonomisk utvikling, og det har vært svært viktig for oss, sier Bartnes, som også er fornøyd med at de har greid å få til vesentlige forbedringer for de små og mellomstore brukene.

Krevende forhandlinger

Når det gjelder inntektsutviklingen for bonden er jordbruksorganisasjonene ikke like fornøyd. Men dette er noe de kommer til å fortsette å jobbe for.

– Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Samtidig at vi har fått gjennomslag for viktige prinsipper om markedsbalansering som vil være viktig for norsk landbrukspolitikk i mange år framover. Vi mener at vi har fått til et akseptabelt resultat innenfor et lite handlingsrom, sier Bartnes.

Bedre markedsbalanse

Ifølge landbruks- og matminister Jon Georg Dale har årets jordbruksforhandlinger vært mer krevende enn på mange år med kostnadsøkning, overproduksjon og et marked i ubalanse.

– Årets jordbruksavtale styrker norsk matproduksjon og bidrar til et aktivt landbruk over hele landet. Regjeringen har fått aksept for viktige prioriteringer som har styrket grunnlaget for økte inntekter i produksjoner med markedsmuligheter. Vi har også fått prioritert distriktsjordbruket, selv om avtalen har en noe svakere distriktsprofil enn statens opprinnelige tilbud, sier Dale i en nettsak på regjeringen.no.

Han roser jordbruksorganisasjonene for at de har klart å finne balansen mellom ulike landbrukspolitiske mål, uten å legg ensidig vekt på inntektsmålet.

– En bedre markedsbalanse vil i årene fremover være den viktigste forutsetningen for positiv inntektsutvikling for den norske bonden, sier ministeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse