loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
TARIFFOPPGJØRET: – En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund etter at partene ble enige om et resultat søndag ettermiddag. (Foto: Aksel Jermstad)

Enighet på overtid

/ 2018-04-10 12:52:01

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ble sittende mange timer på overtid i årets mekling, men ble søndag ettermiddag enige om et resultat.

Etter 15 timer på overtid klarte NHO og LO/YS å bli enige i årets tariffoppgjør.

– En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en nettsak på nho.no.

NHO var opptatt av å hindre en totalramme som ville gå ut over norske bedrifters konkurranseevne.

– LO har forstått dette, samtidig som de har vært opptatt av sine medlemmers interesser. Resultatet har ivaretatt begge disse hensynene på en tilfredsstillende måte, sier Skogen Lund.

Ny AFP-ordning

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Sentralt i den nye modellen vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.

– Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en nettsak på lo.no.

Økonomisk ramme og OTP

Det blir ingen endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som følge av meklingen.

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg.  I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske.

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst, opplyser NHO på sine nettsider.

Reise, kost og losji

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør kommet til en enighet om reise, kost og losji (RKL).

Resultatet etter meklingen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Kapittel 8 endres, slik at det blir tydeligere hvem som har krav på RKL og når disse rettighetene inntreffer.
  • Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell.
  • Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene.
  • ESA-saken er ikke løst.
  • Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse