loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
FISKEINDUSTRIEN: Stadig flere norske arbeidstakere forlater norsk fiskeindustri. (Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim)

Færre nordmenn innen fiskeforedling

/ 2017-09-19 09:54:35

Mindre enn halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedlingsindustrien er norske, viser fersk rapport.

I en rapport fra Nofima og dataanalyseselskapet Capia kommer det frem at fiskeindustrien er mindre attraktiv for norsk arbeidskraft enn tidligere. Under halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedling er norske. I 2003 var tilsvarende tall 12 prosent.

For arbeidere fra EØS-landene er jobbene derimot ettertraktede.

– Økingen i utenlands arbeidskraft tyder på at fiskeforedlingsindustrien sliter med å være konkurransedyktig om norsk arbeidskraft, men at denne industrien er meget konkurransedyktig i EØS markedet, sier seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima, i en pressemelding.

Ønsker kartlegging

Rapporten han har laget i samarbeid med dataanalytikerne Ingrid Kristine Pettersen og Dengjun Zhang, er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Myndighetene ønsker å få kartlagt bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling.

Norske arbeidstakere oppgir ofte sesongvariasjoner og problemer med å kunne tilby helårs beskjeftigelse som grunner til at de takker nei til fiskeindustrien.

Både i hvitfisksektoren, pelagisk sektor og i oppdrettsnæringen er sesongsvingningene store. Bruk av permitteringer i fiskeforedling, knyttet til variasjoner i tilførsel av råstoff, har derfor vært vanlig.

– Det er stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft som er villig til å akseptere sesongkontrakter. I tillegg bidrar utleiebyråer med rekruttering av arbeidskraft. Dette gjør at behovet for helårsansatte, så vel som å benytte permitteringsordningen, er redusert, sier Henriksen, og legger til at lønnsnivået i Norge ofte er fem ganger over det arbeidstakeren kan oppnå i hjemlandet.

– I Norge er fiskeindustrien og resten av næringsmiddelindustrien langt fra lønnsledende, men de ligger likevel skyhøyt over det arbeidstakere i mange EØS-land kan tjene hjemme. Det er derfor helt OK å være sesongarbeider i Norge, slår Henriksen fast.

Rapporten viser videre at endringen i tilgang på arbeidskraft i industrien har redusert behovet for permitteringer i forbindelse med sesongsvingningene i betydelig grad.

Ønsker lokal arbeidskraft

I rapporten, som er basert på både detaljert sysselsettingsstatistikk og intervju med tolv fiskeprodusenter, fremgår det at lokal arbeidskraft hadde vært å foretrekke.

– Industrien foretrekker lokal arbeidskraft, men klarer ikke å holde på den. Og det er langt vanskeligere å rekruttere til produksjon enn til nøkkelstillinger. Til nå har det generelle bildet vært at nøkkelstillinger har vært besatt av norske arbeidstakere, men nå kommer det flere utlendinger også inn i disse, sier Nofima-forskeren.

Ifølge Henriksen er det ingen grunn til at stadig flere utenlandske ansatte på flere nivå, bør gi bekymring for kvalitet og utvikling av industrien i Norge.

– Erfaringen er at lokal og regional rekruttering gir mindre «turnover» i nøkkelposisjoner, men at de lokalt ansatte ofte ikke har den utdanningen – formalkompetansen – som er ønskelig. Mange utlendinger er godt utdannet. Det betyr at de er gode til å lære nye ting. De er dessuten ofte motiverte til å vise at de duger. Det generelle bildet er derfor at de utenlandske ikke står tilbake fra de norske når det gjelder kvalitet, sier han.

Diskusjon om sosial dumping

Økningen av utenlands arbeidskraft har også ført til at diskusjonen om sosial dumping har blitt aktualisert, både knyttet til ansettelsesforhold i fiskeindustrien og spesielt knyttet til utleiebyråer.

Nofima-forskeren antar at det som har vært omtalt som «cowboykulturen» i bransjen fortsatt forekommer.

– Vårt møte med partene, samt intervjuene med industribedriftene og utleiebyråene, viser at seriøse aktører ser det som en stor fordel at det ryddes opp i bransjen både ut fra konkurranseforhold bedriftene imellom, og for omdømmet til bransjen, sier Henriksen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse