loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
HANDLINGSPLAN: Synnøve Vatn ved Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun overrakte en ny felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier til landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Ålesund i går. (Foto: Animalia)

Felles handlingsplan fra husdyrnæringa

/ 2017-06-28 11:47:45

I går overrakte husdyrnæringa en felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier til landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dette skjedde på et internasjonalt toppmøte i Ålesund hvor landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg møtte noen av verdens ledende eksperter for å diskutere kampen mot antibiotikaresistens.

Hovedmålet

Ifølge Animalia, som på møtet representerte en samlet husdyrnæring, er hovedmålet bak handlingsplanen at norsk husdyrnæring skal forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sykdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av syke dyr.

– Viktige prinsipper ved dagens praksis danner grunnlaget for planen. Dette innebærer blant annet at friske dyr ikke trenger antibiotika, at behandling skal skje på grunnlag av en diagnose og antibiotika ikke skal brukes forebyggende, skriver de i en pressemelding.

I Norge har man lenge hatt fokus på dyrehelse, antibiotikabruk- og resistens, og er derfor i en gunstig situasjon. Husdyrnæringa er opptatt av å bevare denne situasjonen, noe som er hovedgrunnen for at de har utarbeidet en felles plan.

Tre forbedringsområder

Viktigst er arbeidet med å bevare og ytterligere forbedre dyrehelsa, fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon knyttet til diagnose på hver enkelt dyreart er et av tre forbedringsområder som pekes ut. Det samme er smittebeskyttelse og forsvarlig og korrekt bruk av antibiotika.

– Syke dyr fortjener behandling, men ved behov er det viktig at den er i tråd med oppdaterte anbefalinger og kriterier, slik at riktig preparat velges til riktig diagnose, og at bruk av kritisk viktige antibiotika holdes på et minimum, skriver de videre.

Arbeidet med planen har blitt ledet av Synnøve Vatn ved Animalia og følgende organisasjoner har deltatt; Tine, Nortura, KLF, TYR, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjørfelag, Geno, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg har den norske veterinærforening gitt innspill underveis. Det er næringas egne helsetjenester som vil stå ansvarlig for oppfølgingen av planen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse