loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SAMARBEID: − Nortura og KLF ønsker å styrke samarbeidet og satse sterkere gjennom nye Animalia AS, sier adm. dir., Tor Arne Ruud (midten). Her sammen med Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje/marked i Nortura og styreleder Animalia (t.v.), og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. KLF (t.h.). (Foto: Animalia)

Forener krefter i Animalia AS

/ 2018-01-03 09:15:26

Fra 1. januar 2018 er Animalia et eget aksjeselskap, eid av Nortura og KLF.

Kjøttbransjen styrker dermed det det faglige samarbeidet som omfatter alt fra husdyrkontroller og klassifiseringssystem for slakt til samfunnsaktuelle temaer som dyrehelse, bærekraft og mattrygghet.

Omsetningsvekst

Animalia omsatte i 2014 for 82 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 93 millioner og det nye aksjeselskapet budsjetterer med en omsetning på 104 millioner kroner i 2018. Rundt 62 prosent vil være finansiert over omsetningsavgiftene for egg og kjøtt, mens resten vil stamme fra salg av produkter og tjenester, samt forskningsmidler.

− Veksten i omsetning reflekterer større aktivitet i våre seks kjerneområder, nysatsinger og økt etterspørsel etter vår kompetanse, forteller adm. dir. Tor Arne Ruud i en pressemelding. Han forklarer bakgrunnen for satsningen slik:

− Nortura og KLF har lenge samarbeidet om de faglige tjenestene som gjøres felles for hele bransjen, men et nytt og styrket Animalia AS betyr at partene ønsker å gå ytterligere et trinn videre.

Vil sikre like konkurransevilkår

Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje/marked i Nortura og ny styreleder i Animalia AS, forklarer at Nortura SA og KLF sommeren 2016 ble enige om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet ved å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap.

− Intensjonen er å videreutvikle det faglige tilbudet og styrke nytteverdien av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim, og får støtte i sitt syn fra Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund:

− Animalia AS tilbyr norske bønder, bransjen og samfunnet kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. Vi ønsker å optimalisere bransjens faglige ressurser og kompetanse gjennom et sterkt Animalia, og samtidig bidra til å sikre like konkurransevilkår for alle kjøtt- og fjørfebedriftene, stor som liten, sier han.

Selskapet, Animalia AS, skal eies av Nortura SA med 66 prosent og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) med 34 prosent. Tidligere var virksomheten organisert som en avdeling i Nortura.

Styrking av helsetjenester

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til de generiske bransjenøytrale aktivitetene, som er finansiert gjennom omsetningsavgiften, vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

− Basert på omsetningsavgiften har vi for eksempel de senere årene satset på ytterligere styrking av helsetjenestene for fjørfe, svin og sau, noe som har resultert i et sterkt fagmiljø på dyrehelse og dyrevelferd, som er svært viktig for bransjen fremover, forteller Ruud.

Helsetjenesten for storfe ble en del av Animalia fra 1. januar. Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse