loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
MÅ VÆRE KORREKT: – Det er viktig å ha dataene korrekt i forhold til momsoppgjøret som man skal ha annenhver måned, sier Renate Brynhildsen i Felleskjøpet Rogaland Agder. (Foto: Linda Schjølberg.)

Har digitalisert tollkontrollen

Synnøve Prytz Berset / 2018-08-01 09:18:46

Etter at reglene for innrapportering av innførselsmoms ble endret i 2016 har Felles­kjøpet Rogaland Agder styrket sitt arbeid med toll. – I dag har vi digitalisert tollkontrollen vår så mye vi klarer, sier Renate Brynhildsen i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Innkjøpsdivisjonen til Felleskjøpet Rogaland Agder har tollkontroll for hele konsernet, både morselskapet og datterselskapene AM Nutrition og Marinpet.

Styrker kompetansen

De har nå styrket denne funksjonen ved å ansette en tidligere toller, Tollcontroller Jon Magne Haugland. Han har jobbet med toll i sytten år, blant annet som tollrevisor.

– Endrede regler for innrapportering av innførselsmoms fra 2016 har medført ganske mye arbeid for oss. De nye reglene innebærer at moms ikke lenger skal deklareres på tolldeklarasjonen, det vil si at bedriftene selv må rapportere momsen, forklarer seniorkonsulent logistikk/tollansvarlig Renate Brynhildsen i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Fordelen er at man ikke nødvendigvis trenger tollkreditt lenger. Ulempen er at det nå er enklere å fortolle på dagsoppgjør siden det nå ikke er utlegg for moms. Det har gjort at mange speditører fortoller flatt uten å ta kontakt.

– Vi godtar ikke fortolling på proforma faktura. Og så har vi, siden vi importerer næringsmidler, muligheten til å søke om individuell tollnedsettelse. Speditører som ikke kjenner oss vet ikke det, sier Brynhildsen.

Digitalisering

Frem til 2013 var det en periode man stolte på at speditørene hadde kontrollen. Etter dette prøvde Felleskjøpet Rogaland Agder en periode å ha manuell kontroll, men etter at avgiftsreglementet ble endret i 2016 økte fokuset på bedriftens egen rolle og de så at det var behov for å ta kontroll på dette området for å forenkle arbeidet.

– Det er viktig å ha dataene korrekt i forhold til momsoppgjøret som man skal ha annenhver måned, understreker Brynhildsen.

For å lette dette arbeidet har Felleskjøpet Rogaland Agder gjort en avtale med EMMA Systems om EMMA E-doc. I dette systemet kan de samle data fra speditør, skatteetaten/tollvesenet og eget økonomi-/logistikksystem, som gjør at de kan automatisere en del av kontrollen.

– Fordelen er at når vi får deklarasjonslista fra skattemyndighetene har vi mulighet til å legge den inn i systemet og se hvilke deklarasjoner vi har mottatt og hvilke vi ikke har mottatt, slik at vi kan etterlyse de vi mangler, sier hun og legger til at systemet også forenkler arbeidet med forberedelse til skattemeldingen.

Fortoller på proformafaktura

De bruker også tilleggsmodulen Fakturamatch, som henter data fra faktura på importerte varer. Slik kan de se om deklarasjonen er riktig i forhold til hva de faktisk har kjøpt.

– Dette har gitt oss mye bedre oversikt, sier Brynhildsen og legger til at de store utfordringene som fortsatt gjenstår er knyttet til speditører som fortoller på proformafaktura.

– Da får vi ingen match fordi fakturanummer og batch kanskje ikke stemmer.

De har derfor godkjent speditørene Tellus Logistics og Kuehne+Nagel, som kjenner selskapets krav til dokumenter og format, slik at de får den dataen de trenger.

– I dag har vi digitalisert tollkontrollen vår så mye som vi klarer.

2 svar til “Har digitalisert tollkontrollen”

 1. Linda sier:

  Jeg vil gjerne få presisere ett par ting: Speditørene skal ikke behøve å kjenne importøren for å vite om varene deres har krav på tollnedsettelse. Dersom avsender beskriver varen med rett tariffnummer (HS-code) så vil det automatisk fremgå at varene har tollnedsettelse og hvilken importtillatelse som må fremlegges.
  Når det gjelder fortolling etter proformafaktura, så er det også avsenders ansvar å legge ved handelsfaktura/commercial invoice. Det gjør de på instruks fra sin kunde – nemlig den norske importøren.
  Det er ikke forbudt å fortolle etter proformafaktura, så hvis det er det eneste dokumentet som ligger ved fraktbrevet; ja, så vil det bli brukt.

 2. Renate Brynhildsen sier:

  Jeg vil gjerne komme med en rettelse i forhold til din kommentar Linda. Din informasjon er helt rett i forhold til de generelle tollnedsettelsene som gis. Men, som importør søker vi Landbruksdirektoratet om særskilte fritak/tollnedsettelser på en del råvarer, og får da utstedt et individuelt skriv. For at en slik tollnedsettelse skal registreres i TVINN så må siste kolonne i rubrikk 33 kodes med «S», og det må henvises til referansekode for at tollnedsettelsen skal gjøres gjeldende. Dette er ikke offentlig informasjon, og for at speditør skal kunne gjøre denne registreringen mot TVINN må de ha fått informasjonen fra oss som selskap. En selger/leverandør vil heller ikke være kjent med en tollnedsettelse utsted av norsk myndighet, og kan derfor ikke beskrive dette i en handelsfaktura. Derfor er det kun speditører som kjenner oss, og som vi har informert, som vet om vi har varer som gir oss særskilte fritak/tollnedsettelser.

  Så var det dette med proformafaktura. Det er også helt rett at det ikke er forbudt å fortolle mot en proforma, for enkelte prosedyrekoder er det kun proforma man kan legge fram. Men det er vi som importør som er ansvarlig for at informasjonen som deklareres ved vareførsel er korrekt. Vår erfaring er at det svært ofte er avvik mellom en proformafaktura og den endelige handelsfakturaen, dette tilsier at verdien som deklareres er feil. Og selv om man som importør gir en instruks til hvilke dokumenter en avsender skal legge til grunn og informasjonen som er påkrevd i denne, vil det svært ofte være slik at leverandører ikke følger dette opp. Vi godtar derfor ikke at det fortolles mot en proforma da det er stor sannsynlighet for at det da blir deklarert feil og man får merarbeidet med omberegninger. Det er vi som vareeier som må svare til Toll- og Skattemyndighet om korrekt avgiftsberegning. Og det er til syvende og sist vi som selskap som avgjør hvem vi ønsker å ha som leverandør, og en speditør er en leverandør av tjeneste. Vi har valgt å godkjenne to.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse