loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
POLITISK MATPRAT: Mat- og landbruksministeren Jon Georg Dale og en representant fra Bondelaget får servert upasteurisert melk av kokkene Nils Henning Nesje og Gunnar Nagell Dahl. – Upasteurisert melk kan brukes til mange ting som er umulig å lage med pasteurisert melk; ost, fløte og rømmekolle, sier Nagell. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

For lite norskprodusert i butikkene

Synnøve Prytz Berset / 2017-08-28 11:00:20

– Det er et paradoks at det er vanskelig å spise norsk mat i Norge, sa Øyvind Havåg i Prosjekt Norges Matfat, da han innledet en politisk debatt under Matfestivalen i Ålesund.

Fredag ettermiddag ble det arrangert politisk matprat i Bondens Restaurant under Matfestivalen 2017. I panelet satt mat- og landbruksminister Jon Georg Dale, Else-May Botn i Arbeiderpartiet, Steinar Reiten i KrF, Marianne Synnes i Høyre, Pål Farstad i Venstre og Geir Inge Lien i SP.

Innledningsvis i debatten ble det servert upasteurisert melk fra Vestlandsk fjordfe.

Prosjekt Matfat

Før debatten starter holder Øyvind Havåg et tankevekkende innlegg. Sammen med familien sin har han i løpet av et år kun spist norsk produsert mat. Prosjektet, med navn Prosjekt Norges Matfat, var mer utfordrende enn de hadde forventet på forhånd.

– Det er et paradoks at det er vanskelig å spise norsk mat i Norge. Det produseres og dyrkes mat i vårt nærområde, men det er ikke lett å få tak i den, sier Havåg, som mener at vi bør kunne produsere basisråvarer selv i Norge.

– Dette skjer ikke per i dag. Med andre ord er vi mer sårbare enn mange tror. Vi må utnytte norske råvarer på best mulig måte om vi skal ha en levende matkultur og vi må bli flinkere til å bruke merkelappen Norge, sier han engasjert.

Politisk matprat

Innlegget er utgangspunktet for den videre debatten omkring problemstillingen: Er norsk kvalitetsmat, reiseliv og kulturlandskap tre sider av samme sak?

– I Norge har vi unike muligheter for matproduksjon. Norsk matproduksjon har aldri vært større, og det selges mer lokalmat i dagligvarehandelen enn noensinne før, påstår mat- og landbruksminister Jon Georg Dale.

Han poengterer videre at landbrukspolitikken må gjøre det lønnsomt å produsere det forbrukerne ønsker, og man må produsere det som passer best i de ulike kulturlandskapene.

– Samfunnet og folk er i endring, da må landbrukspolitikken også være i endring. Det er viktig at vi har produsenter som tør å gjøre ting annerledes, understreker han.

MATFESTIVAL: Politikerne Geir Inge Lien i SP, Pål Farstad i Venstre, Marianne Synnes i Høyre, Steinar Reiten i KrF, Else-May Botn i Arbeiderpartiet og mat- og landbruksminister Jon Georg Dale i FrP møttes fredag ettermiddag til politisk matprat på Sankt Olavs plass i Ålesund under Matfestivalen 2017. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Viktig med finmasket system

På dette svarer Else-May Botn i Arbeiderpartiet med å påpeke at det skal være mulig å drive både små og mellomstore bruk.

– Tilskuddsordningene må legge til rette for alle. Vi må få opp øynene til dagligvarekjedene slik at det blir lettere for lokalprodusenter å komme inn i dagligvaren, sier hun, som et svar til Havågs innlegg, hvor han etterspurte nettopp dette.

– Det er viktig med et finmasket system i landbrukspolitikken. Og for å holde i hevd kulturlandskapet er beitetilskudd viktig.

Ønsker tiltakspakke

Også Steinar Reiten i KrF trekker frem hvor viktige de små og mellomstore brukene er, ikke minst for å holde kulturlandskapet åpent.

– Vi ønsker en tiltakspakke for disse, sier Reiten.

Ifølge Reiten er det også feil å beslaglegge matjord i andre land fordi vi vil ha billig mat.

– Ikke spis produkter som konkurrerer med norske produkter, oppfordrer han.

Nitrist utvalg

Marianne Synnes i Høyre etterlyser også et større utvalg av norskproduserte varer i dagligvarebutikkene.

– Når det gjelder ferskvare tråler jeg butikken for å finne norskprodusert. Jeg tenker, norsk er trygt. Men på Kiwi for eksempel, finner jeg lite fersk, god norsk mat. Dette er et hjertesukk, mye vi finner på markedet er nitrist. Hvis bondekjedene kan bidra til å få bedre mat ut til forbrukerne så hadde det vært flott, sier hun, og legger til at Høyre ønsker å fortsette å vri tilskuddsordningene så de fører til økt matproduksjon.

– Vi vil ha landbruk i hele landet og utnytte de fortrinnene som finnes der, om man er i Lofoten, Toten eller i Hjørundfjorden, sier Pål Farstad i Venstre, og poengterer at det da er viktig med en finmasket tilskuddsordning, å ha tilpasninger som passer med alle de ulike områdene landet består av.

– Det var et tankevekkende innlegg i starten av debatten. Det er viktig med rammer som gjør det mulig å utvikle innovative produkter slik at vi får det mangfoldet vi ønsker i norsk matproduksjon.

På bondens side

Geir Inge Lien følger opp med å understreke at norsk landbruk er trygt, produserer god mat, sørger for kulturlandskapspleie og er kjent for god dyrevelferd.

– Dette er utrolig viktig, ikke minst når vi får turister hit. Men norsk landbruk er veldig avhengig av politiske føringer, og i SP er vi utvilsomt på bondens side, sier han til stor applaus fra de fremmøtte.

Han stiller seg kritisk til at den sittende regjeringen legger press på at man skal satse på større og færre bruk.

– Vi må støtte oppunder heltidsbonden. Alle her er opptatt av den sunne og gode maten. I Norge er vi streng på mattrygghet og det kommer forbrukerne til gode. God dyrevelferd og et levende landbruk er veldig viktig, sier han avslutningsvis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse