loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Levende gris kan overføre resistente stafylokokker, LA-MRSA, til mennesker, men risikoen for overføring fra kjøtt er «neglisjerbar».

Må vite mer om bakterier

Georg Mathisen / 2015-12-16 17:36:30

Norske dyr og norskprodusert mat sprer generelt ikke antibiotikaresistende bakterier, men det trengs mer kunnskap om gris og kylling.

Det er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som har sett på antibotikaresistente bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Ubetydelig rolle

– Norske husdyr og norskprodusert mat spiller generelt en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen, skriver VKM.

Unntakene er fjørfekjøtt og levende gris og fjærfe. Her er sannsynligheten det som komiteen kaller «ikke-neglisjerbar», men det trengs mer kunnskap for å kunne si noe mer om hvor stor den er.

Kan skifte raskt

God dyrehelse og restriktiv holdning til antiobiotika gjør problemet mindre i Norge enn i de fleste andre land. Men situasjonen kan endre seg raskt.

– Foredling og varmebehandling av mat vil ofte bidra til å redusere forekomsten av bakterier i maten. Dermed blir også sannsynligheten for at levende resistente bakterier overføres fra mat til mennesker mindre, sier Yngvild Wasteson, som leder Vitenskapskomiteens faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Mangler både kunnskap og forståelse

– Det er stor mangel på kunnskap om den totale forekomsten av antibiotikaresistente bakterier som finnes hos mennesker og dyr og i miljøet. Videre mangler det forståelse om effekten av de viktigste drivkreftene for utvikling og spredning av resistens. Det mangler også data om de mest effektive veiene for overføring av antimikrobiell resistens fra levende dyr og mat av forskjellig opprinnelse til mennesker og vice versa, sier Wasteson.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse