loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Jubileum: – Det er litt farlig å si, men jeg er jo fagidiot, sier Grete Astad i Tollkonsult som feirer 15 år i år. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Med hjerte for tollfaget

Synnøve Prytz Berset / 2018-07-31 10:13:06

Nye tollregler har løftet toll opp på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. – Mange bransjer har overraskende lite kunnskap på dette fagområdet, sier Grete Astad i Tollkonsult.

Etter at Grete Astad litt tilfeldig havnet innenfor tollfaget har interessen og engasjementet vokst betraktelig.

– Jeg hadde tatt grunnfag i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap ved universitetet, og var usikker på hvilken retning jeg skulle ta. Jeg slo opp på en tilfeldig side i yrkesveiledningskatalogen fra videregående skole, og landet på «Etatsutdanning i Tollvesenet», forteller Grete Astad i Tollkonsult.

Etter tollutdanningen jobbet hun både i transport- og spedisjonsbransjen, samt hos importører og eksportører, før hun ble inspirert av en kollega til å starte for seg selv.

– Jeg så at min kompetanse kunne bli ettertraktet. Ikke minst fordi jeg hadde sittet på alle sidene av bordet og hadde både fagutdanning og operativ erfaring.

Manglende toll-kompetanse

Den bakgrunnen var nyttig da hun skulle starte for seg selv.

– Å vite hva som skjer i et transportløp var nyttig både i oppstarten og underveis, sier hun.

Noe av det som overrasket henne da hun begynte å jobbe med de ulike bransjene var hvor lite fagkunnskap mange bedrifter hadde på tollområdet.

– Hadde og har, sier hun.

Kvalitetssikring

Hovedteorien hennes til hvorfor det er slik er at speditørene har en sentral rolle i forhold til tollprosessene da de fortoller varene. Dermed har bedriftene ofte fraskrevet seg mye av ansvaret for den delen av egen aktivitet.

– Bedriftene har en enorm tillit til at speditørene gjør den jobben de skal. Mange speditører gjør jo det, men ikke alle har den kunnskapen de bør ha, og da kan konsekvensen bli at man betaler enten for mye toll eller for lite, med de straffereaksjonene det innebærer.

Det aller viktigste er at import- og eksportbedrifter etablerer interne kontrollrutiner slik at man kan avdekke eventuelle feil tidlig, understreker Astad.

– Det er der jeg kommer inn. I stadig økende grad har jeg blitt et bindeledd mellom importør/eksportør og speditørene for å kvalitetssikre grunnlaget som speditørene skal bruke, forklarer hun.

Tollambassadør

I det hele tatt har tollfaget, inntil de siste årene, vært et underkommunisert fagområde. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Det er stort fokus på tollkompetanse i transport- og spedisjonsbransjen nå.

– Jeg snakker mye og gjerne om toll og har nok etter hvert blitt en slags ambassadør for tollfaget. Jeg ønsker å bidra til at flere importører og eksportører oppdager viktigheten av å ha kompetanse på dette fagfeltet.

Ute hos kunder leverer hun derfor ikke bare et svar på en case, men prøver også å utstyre bedriftene med relevant kompetanse.

– Jeg hjelper næringsmiddelimportører med tollproblematikk, og bistår dem med å etablere interne kontrollrutiner. I dette arbeidet står intern kompetanseheving sentralt, sier Astad.

Kompetansedeling

Helt siden etableringen av Tollkonsult i 2003 har Astad lagt vekt på å dele av egen kompetanse, men også å være lydhør og lære av andre, både nasjonalt og internasjonalt.

– Å ha et fagnettverk som deler og diskuterer åpent er utrolig nyttig og lærerikt. Da kommer man mye lenger enn om man tviholder på egen kunnskap, slår hun fast.

Hun jobber innenfor de fleste bransjer, men i veldig stor grad ovenfor næringsmiddelindustrien.

– Fordi der er det toll og særavgifter og absolutt mye å vinne på å kjenne regelverket, sier Astad, som mener at toll bør løftes opp til daglig leder og inn i styrerommet. Det handler om bedriftsøkonomi og å kvalitetssikre at man har rutiner som sikrer etterlevelse av tollregelverket.

Tollvesenet har også fått regler om overtredelsesgebyr ved prosedyrefeil og stadig flere bedrifter blir ilagt sanksjoner.

Klassifisering

Innenfor internasjonal handel er klassifisering av varer kanskje den største utfordringen. Klassifisering har blant annet betydning for beregning av toll og avgifter.

– På grunn av fortolkningsproblematikk kan ulike land ha forskjellig klassifiseringspraksis, noe som kan skape problemer ved import og eksport. Klassifiserer man feil kan det få uønskede økonomiske konsekvenser.

– Det er viktig å ha kontroll på klassifisering både ved import og eksport. Altfor få kan klassifiseringsregelverket godt nok.

Endret regelverk

I 2016/2017 ble særavgifter og innførselsmomsen overført til Skatteetaten. Det har resultert i at bedrifter involveres i større grad enn tidligere i forhold til innførselsmoms.

– For mange bedrifter har dette synliggjort manglende kompetanse innenfor tollfaget. Mange har satt sin lit til at speditøren gjorde alt, sier Astad.

Nå må bedriftene selv aktivt rapportere innførselsmomsen og det setter dem i en helt annen aktiv rolle i forhold til tolldeklarasjonen.

Et voksende fagmiljø

I EU er toll løftet opp på agendaen, ikke minst på grunn av Brexit, og både nasjonalt og internasjonalt forstår man i større grad hvor viktig det er å ha kunnskap på dette området.

– Nå snakker vi endelig om toll. Det gleder et «toll-hjerte», sier Astad ivrig, og legger til at Norge nå også har fått en årlig Toll-dag, noe man har hatt lenge i Sverige.

– Jeg merker nå et voksende fagmiljø innenfor tollfaget, noe som er veldig kjekt å se. Og at speditører og transportører i større grad må konkurrere på kvalitet på tolltjenester tror jeg er positivt.

Hun merker også at oppdragene hun får i Tollkonsult blir stadig mer komplekse.

– Jeg er inne i en større del av logistikkjeden sammenlignet med tidligere.

15 års jubileum

Den største utfordringen for bedriftene er oftest kompleksiteten i regelverket.

– Det er mange regelverk som skal anvendes parallelt, sier Astad, som også har skreddersydd TeMa-dager om toll i 10 år.

– Det ble etter hvert en årlig møteplass som viste at det var behov for kunnskapsdeling på dette fagområdet i bransjen. Det er veldig engasjerende å møte andre som brenner for det samme, sier hun.

I forbindelse med at Tollkonsult feirer 15 års jubileum i år, har hun åpnet pop-up kontor i Bergen.

– Jeg startet min tollkarriere som tollaspirant på tollboden i Bergen på 80-tallet. Nå har jeg leid kontor med utsikt til tollboden i Bergen slik at jeg er tilgjengelig også der. Dermed er jeg tilbake der jeg startet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse