loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Rockstar manglet berikningstillatelse og internrutiner. Ink og Monster hadde mer vitaminer enn deklarasjonen sa. Alle fikk skrape fra Mattilsynet.

Merkes for dårlig

Georg Mathisen / 2015-10-21 18:37:54

Energidrikker merkes for dårlig og selges uten berikningstillatelser.

Ernærings- og helsepåstander er stort sett tilfredsstillende, men ikke alle energidrikker er merket godt nok. Noen produsenter manglet også tillatelse til å berike produktene, det vil si tilføre ekstra næringsstoffer. Det forteller Mattilsynet i en pressemelding etter å ha sjekket energidrikker.

For mye vitaminer

Tilsynet har sett på om innholdet er lovlig og i samsvar med merkingen. Pilotprosjektet omfatter 14 produkter fra ni forskjellige produsenter og importører.

Ni av drikkene ble kjøpt i butikk i Oslo-området og analysert. Monster Rehab Energy fra Multibev (senere overtatt av Coca-Cola) og Ink Appelsin og Mango fra Printer & Long inneholdt mer vitaminer enn innholdsdeklarasjonen oppga. Avvikene er ikke så store at det fører til noen helsefare: Resultatene ligger langt under maksgrensen for daglig inntak.

Manglet tillatelse og internontroll

Begge de to Rockstar-drikkene fra Brewery Internatilonal og Mac Croc fra Galleberg manglet berikningstillatelse. Mattilsynet har ikke gått videre med å følge opp Mac Croc, siden produktet uansett skulle ut av salg.
Brewery International og Multibev hadde så dårlige internkontrollrutiner at de fikk pålegg om forbedringer.

Få av virksomhetene kjente til hvilke vitaminer og vitaminforbindelser som er lov å tilsette mat og drikke. Kravet om at produktet skal inneholde en betydelig mengde av vitaminer og mineraler, var også lite kjent. Brewery International gjorde det ikke godt nok på disse punktene.

Ingen av produktene ble vurdert som villedende merket, men Red Bull Norway fikk det som Mattilsynet omtaler som «utfyllende veiledning».

Coca-Cola klaget på vitaminpålegg

Ringnes og Printer & Long var de to eneste virksomhetene som hadde angitt spesifikt navn på vitaminforbindelser i ingredienslisten. Coca-Colas produkter er blant dem som manglet spesifikk angivelse. Det har Mattilsynet forlangt, og Coca-Cola har klagd på avgjørelsen. Klagesaken er ikke avgjort ennå.

De få ernærings- og helsepåstandene som er brukt i markedsføringen, er stort sett i samsvar med regelverket.

– Resultatene viser at det er viktig med fokus på berikning av matvarer. Vi ser at det vil være hensiktsmessig at prosjektet utvides til å omfatte flere produkter i større deler av Norge. Det bør også sjekkes om det er berikede produkter på markedet uten tillatelse, skriver Mattilsynet.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse