loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
LAVERE NIVÅ: Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i første del av året noe lavere sammenlignet med samme periode i fjor. (Foto: Mattilsynet)

Mindre lakselus, men dårligere fiskevelferd

/ 2017-06-15 10:12:41

Lakselusnivået var i vår i snitt lavere enn samme tid i fjor. Samtidig gir feil bruk av mekaniske avlusingsmetoder dårligere fiskevelferd.

Mattilsynet har fjernet kravet om våravlusing og erstattet det med en lavere lusegrense seks uker om våren.

– Tilbakemeldinger så langt tyder på at det var et riktig grep. Flere har fått ned lakselusnivået og Mattilsynet har måttet følge opp færre oppdrettere, sier Elisabeth Wilmann, avdelingsdirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

Metodene må brukes riktig

Overgangen fra legemidler til ikke-medikamentelle behandlinger mot lakselus forsetter. Det har vært en dobling av mekaniske behandlinger de første fem månedene sammenlignet med samme periode i fjor viser en foreløpig oversikt.

Gjentatte mekaniske behandlinger kan resultere i dårligere fiskevelferd siden metodene innebærer at fisken utsettes for betydelig håndtering. Det har vært mange tilfeller der fisk blir skadet og dør under og etter avlusing. I tillegg til lidelse for fisken, betyr dette også store økonomiske tap for oppdretterne.

– Denne trenden må vi snu. Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig. Stadig flere får det til, men fortsatt er det for mange som ikke behandler skånsomt nok eller utsetter fisken for mange mekaniske behandlinger på kort tid, sier Wilmann.

Forebygging og god drift

Fisk som er syk tåler mindre. I løpet av vinteren har det vært mange tilfeller med dødelighet i forbindelse med avlusing av fisk med sykdommene PD (pankreassyke), HSMB (hjerte og skjelettmuskelbetennelse) og CMS (kardiomyopati/hjertesprekk). Yersinia-infeksjoner har også blitt en vesentlig årsak til dødelighet på stor fisk i enkelte oppdrettsanlegg i Midt Norge.

– Det gir grunn til å stille spørsmål om det er den gjentatte håndteringen som stresser fisken og gjør den mer mottakelig for sykdom, sier Wilmann.

Nøkkelen til å få bukt med disse problemene er forebygging og god drift.

– Oppdretterne har mye å lære av hverandre. Vi ser at de som lykkes med lav dødelighet og god fiskevelferd er de som har tatt grep og bedret driften, legger Wilmann til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse