loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
PORTAL: Fakta om mange sider ved norsk havbruk er nå lett tilgjengelig for alle. (Foto: Lidunn Boge, Nofima)

Nettportal om bærekraft i havbruk

/ 2018-12-07 09:51:56

Nofima og Sintef Ocean har lansert en nettportal som speiler havbruksnæringens påvirkninger langs kysten – både i havet og i samfunnet.

Tanken er at portalen skal gjøre fakta om ulike sider ved bærekraft i havbruksnæringen åpent tilgjengelig for alle.

– Nå blir det lettere å finne fakta og følge med på utviklingen av ulike temaer i norsk havbruk, sier prosjektleder og seniorforsker i Nofima, Kine Mari Karlsen, i en pressemelding.

Enkelt og oversiktlig

Til nå har tallene og statistikkene vært spredt og til dels vanskelig å finne. Prosjektet ble satt i gang for å gjøre det enklere for folk å finne forståelige fakta, og for å bidra til økt forståelse av hvordan havbruk påvirker både miljø, økonomi og samfunn.

Bak portalen står forskere fra Nofima og Sintef Ocean, som har samarbeidet tett i med BarentsWatch og Bouvet i utviklingen av portalen. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierte prosjektet etter at havbruksaktører selv hadde ønsket å få på plass åpne tilstandsrapporter om bærekraft.

Tre bærekraft-kategorier

De offentlige dataene og forskningsdataene om bærekraft som er samlet i portalen er hentet fra blant annet Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk sentralbyrå, Veterinærinstituttene og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. I tråd med både nasjonale og internasjonale retningslinjer om bærekraft har forskerne delt tallmaterialet inn i tre kategorier for bærekraft: Miljø, økonomi og samfunn.

Lakselus, salg av legemiddel og rømming er eksempel på miljøtemaer man finner tall på i portalen. Her finner man også økonomiske temaer som bidrag til BNP, kostnader og lønnsomhet, mens samfunnskategorien tar opp blant annet avgifter, arealbruk og sysselsetting.

Et omfattende tallmateriale over en lang tidsperiode gjør det mulig å vise trender innen flere temaområder, og synliggjør hvordan ulike temaer i havbruksnæringen utvikler seg over tid.

En etterspurt tjeneste

Ifølge Karlsen er ikke målet med portalen å gi fasitsvar omkring bærekraft i havbruksnæringen.

– Portalen gir ikke rødt eller grønt lys til bransjen, den presenterer tallene nøkternt, og det blir opp til leseren å bruke dem. Utvikling og trender kan si noe om hvilken retning næringen går innenfor ulike temaer for bærekraft, sier Kine Mari Karlsen.

Karlsen er forberedt på et stort engasjement rundt portalen, noe hun også har opplevd i prosjektperioden.

– Mange har etterspurt denne tjenesten, både næringen selv, journalister og havbrukskritikere. Vi håper brukerne av nettportalen vil bli fornøyd med tjenesten, og at de vil følge havbruksutviklingen også via nettportalen, sier hun.

Mer data kommer

Forskerne har valgt ut tjue ulike temaer som har med bærekraft å gjøre, men lista er ikke endelig, forklarer Karlsen.

– Selv om vi har innlemmet et omfattende tallmateriale, er det flere statistikker og datasett vi gjerne skulle hatt med, for eksempel klimaregnskap, som ikke har latt seg gjøre i denne omgang. Dette er første versjon, og de neste årene kommer det mer. Vi vil sette i gang arbeidet med å få inn klimaregnskap i portalen når de nye tallene er klare, sier Karlsen, som håper på konstruktive innspill og tilbakemeldinger fra brukerne av portalen.

Nettportalen «Bærekraft i havbruk» finner du her. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse