loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Altfor mye av sjømaten går ut av landet for å foredles, mener Innovasjon Norge.

Milliardmuligheter for sjømatforedling

Georg Mathisen / 2018-04-25 06:45:19

Norsk matindustri kan skape ekstra verdier for flere milliarder kroner hvis mer av sjømaten foredles i Norge i stedet for å sendes ut av landet.

78 utstillere er på plass for å vise frem norske sjømatprodukter, teknologi og løsninger på messe i Brussel denne uken. I en pressemelding omtaler Innovasjon Norge Seafood Expo Global og Seafood Processing Global som verdens viktigste sjømatmesse.

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017, noe som er en verdiøkning på tre prosent. Samtidig er det rom for en vesentlig verdiskaping gjennom økt foredling, viser en ny rapport.

PwC-rapporten «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge» er gjennomført på oppdrag av Innovasjon Norge. Den skal øke kunnskapen om muligheten for økt foredling og utnyttelse av restråstoff fra laksenæringen i Norge.

– Haster å snu trenden

– Vi bør ha større fokus på økt foredling i Norge. Rapporten viser at foredling i Norge kan være lønnsom. Den viser at det er fullt mulig å gå fra å være råvareleverandør til å bygge industri. Det forventes en produksjonsvekst. For Norges del haster det å snu trenden og gjøre investeringer i Norge, sier avdelingsleder Sigridur Thormodsdottir i Innovasjon Norge.

Hvis ikke graden av videreforedling i Norge økes, vil omfanget av tapt verdiskaping øke proporsjonalt med produksjonsveksten.

80 prosent foredles lite

Ifølge rapporten gir havbruksnæringen i Norge årlig tilgang til over 1,3 millioner tonn råstoff og restråstoff av høy kvalitet. Samtidig eksporteres rundt 80 prosent av den norske fisken lite foredlet.

Dersom alt dette hadde blitt bearbeidet, ville det gitt rundt 421 000 tonn råstoff til andre produkter. Det er en dobling sammenlignet med situasjonen i dag.

– Dagens råstoffstrømmer fra laks og ørret representerer en vesentlig tapt verdiskaping for Norge. Dersom vi bruker en brøkdel av dette volumet for å produsere mer menneskemat, dyrefôr eller ingredienser, så viser rapporten et verdiskapingspotensial på mellom én og åtte milliarder kroner innen 2050. Har vi virkelig råd til å la denne muligheten gå forbi oss? spør Thormodsdottir.

Les mer fra sjømatmessen i Brussel i Matindustrien nummer 5.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse