loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
Vil ha helsefokus i matproduksjonen: Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke under konferansen Fremtidsmat. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Stort potensial i bærekraftig produksjon

Synnøve Prytz Berset / 2017-10-25 08:40:27

– Det ligger mye godt i å ha en unik plante- og dyrehelse, sier Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke.

Befolkningsvekst, vannmangel, antibiotikaresistens og mindre jord er noen av utfordringene verden står ovenfor i årene som kommer.

Bærekraftig forbruk og produksjon vil være en sentral del av løsningen, tror Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke. De har samarbeidet med organisasjoner som Eat, for å se på hva som skal til for at matprodusenter går i en bærekraftig retning.

– Mat har en betydning for bærekraft og innenfor bærekraft er helse av avgjørende betydning.

– FN har vedtatt 17 bærekraftsmål, det viser at bærekraft handler om å gjøre avveininger, sier Hedstein.

Unike og bærekraftige fortrinn

Fortrinn kan oppnås når det lønner seg å produsere og kjøpe mat som er bærekraftig produsert, poengterer Hedstein, og trekker frem en rekke fortrinn som kjennetegner norsk matproduksjon som bør bygges videre på: Lite medisiner, lite kjemikalier, dyrehelse, plantehelse, lite klimaavtrykk og transparent og gjennomsiktig verdikjede.

– Dette er resultater som lar seg dokumentere. Det er unikt og bidrar til bærekraft.

En av grunnene er at man her i landet har avveid flere interesser og forhold hele tiden, påpeker Hedstein.

– Vi har kun tre prosent dyrkbart areal i Norge. Men ut ifra disse premissene har man klart å opprettholde et mangfoldig landbruk. Vår måte å produsere mat på er annerledes i mange andre land.

Bør bli dyrere

Antibiotikabruken i de nordiske landene er unikt lav, og et eksempel på helsestatusen i både husdyrproduksjon og fiskenæringa.

– Å ha helsefokuset inn som grunnleggende i forhold til hvordan du bygger opp matproduksjonen er viktig. Det ligger alltid mye godt i å ha en unik plante- og dyrehelse. Har du en god råvare kan den puttes inn i  en større verdikjede og slik utnyttes optimalt, sier Hedstein.

Men selv om de fortrinnene vi har er gode, er de ifølge Hedstein ikke lønnsomme i dag.

– Slik matsystemet er i dag er det mer økonomisk å produsere billig. De dårlige produktene bør bli vesentlig dyrere, slår han fast.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse