loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SIGNERING: På ekstraordinær generalforsamling 20. september ble Animalia AS stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte aktuelle dokumenter. Rolf G. Fjeldheim (for Animalia AS), Ståle Gausen (for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund - KLF), Egil Olsvik (for Nortura SA). (Foto: Animalia)

Stiftet Animalia AS

/ 2017-09-21 13:35:45

I går ble Animalia AS stiftet. Selskapet skal eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i fellesskap.

Fra 1. januar 2018 skilles Animalia sin virksomhet ut i et eget askjeselskap. Animalia AS overtar ansvar og oppgaver som utføres av dagens Animalia, som driftsmessig er en egen enhet, men som juridisk sett er en del av markedsregulator Nortura SA. Animalia AS skal, i likhet med eksisterende virksomhet, bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Det nye styret

Onsdag 20. september ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling og stiftelsesmøte i Animalia AS etterfulgt av styremøte. Det nye styret ansatte Tor Arne Ruud som administrerende direktør i selskapet. Ruud er i dag direktør i Animalia. Frem til nyttår vil styret arbeide med å rigge det nye selskapet som vil være operativt fra 2. januar 2018.

Eierskapet til det nye selskapet fordeler seg med 66 % til Nortura SA og 34 % til KLF. Animalia AS får et styre bestående av 6 aksjonærvalgte styremedlemmer samt to ansattrepresentanter, og egenkapitalen vil fra starten være 6 millioner kroner.

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til de generiske, bransjenøytrale aktivitetene vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

Felles intensjon

Rolf G. Fjeldheim (styreleder) og Ståle Gausen (nestleder) understreker at kjernen i Animalia AS fortsatt vil være bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. Ny selskapsform påvirker ikke Omsetningsrådets rolle som premissleverandør for hvilke faglige generiske tjenester Animalia AS skal utføre.

– Vi er fornøyde med at vår felles intensjon om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet nå er realisert. Å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap har vært et nødvendig grep for å utvikle selskapet videre. Animalia AS skal bidra til at det faglige tilbudet og nytteverdien for norsk kjøtt- og eggproduksjon skal styrkes for alle aktører langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim og Gausen, i en pressemelding.

Styret

Styret i Animalia AS består av:

Fra Nortura SA: Rolf Gjermund Fjeldheim (styreleder), Hanne Steen og Bernt Snapa.

Fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund – KLF; Ståle Gausen (styrets nestleder), Bjørn-Ole Juul-Hansen og Ernst Ole Ruch.

Ansattrepresentanter: Synnøve Vatn og Elin Rasten Brunsdon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse