loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SPEKEPØLSE: – Det ligger et stort potensial for større verdiskaping i viltkjøtt- og jaktnæringa, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale, da han tok imot en egenstappet spekepølse fra Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter i lokalene til Strøm-Larsen i forrige uke. Her er ministeren sammen med butikksjef Strøm-Larsen og Johan Trygve Solheim. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

– Stort potensial i viltnæringen

Synnøve Prytz Berset / 2017-09-06 10:11:04

Landbruks- og matministeren Jon Georg Dale tok imot egenstappet spekepølse av hjort fra Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter i forrige uke.

Norsk Hjortesenter har eget slakteri og driver mye med kursvirksomhet knyttet til hjorten som ressurs, både vill og i oppdrett, blant annet kurs i slakting, partering og videreforedling av hjortekjøtt. Et av disse kursene går på spekepølseproduksjon etter en gammel metode som var vanlig på Vestlandet frem til krigen.

– Det ligger et stort potensial for større verdiskaping i viltkjøtt- og jaktnæringa, sa ministeren under overleveringen av spekepølsen av hjort i lokalene til Strøm-Larsen AS på Torshov i Oslo. Spekepølsen laget statsråden selv tidligere i sommer.

Etterspørsel

Elg og hjort er de økonomisk viktigste storviltartene i Norge med tanke på mengde viltkjøtt, jaktomfang og tilleggstjenester. I jaktåret 2016/2017 ble det felt 37 700 hjort, en økning på 4000 dyr fra året før. Til sammenligning ble det felt rundt 30 800 elg i 2016/2017, omtrent 300 færre enn året før.

Norges Skogeierforbund (2010) anslo en økning i omsetning knyttet til hjorteviltjakt i Norge fra omkring 1,1 milliard kroner i 2009 til i overkant av 1,8 milliard kroner i 2020. De har estimert at omsetningen knyttet til jakt kan økes rundt 1,8 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på over 60 prosent siden 2009.

Norsk Hjortesenter melder om stor etterspørsel etter hjortekjøtt og spekepølser, og mange ønsker å lage seg slike pølser og deltar på kurs.

– Norsk Hjortesenter er et godt eksempel på videreforedling til høykvalitetsprodukt av produksjonskjøtt som ellers ikke er så godt betalt eller så god avsetning for, sier Dale.

Kan skape større verdier

I stortingsmeldinga «Garden som ressurs» kommer det frem at det ligger et stort potensial for økt omsetning og verdiskaping knyttet til jakt, viltkjøtt og tilleggstjenester i Norge. I meldinga peker Jon Georg Dale på at man kan skape større verdier i næringa blant annet ved å:

  • Gjøre det enklere for produsenter å få tilgang på markedet ved å opprette en database for lokalmatprodukt.
  • I tillegg vil Regjeringa legge til rette for en årlig møteplass der produsenter av lokalmat og -drikke kan møte kjøpmenn.
  • Et av tiltakene som vi ser fungerer for å øke salget av viltkjøtt direkte fra jeger til forbruker i dag, er feltkontrollørordningen. Dette er en ordning som bør kunne benyttes langt større enn i dag.

 

Økt interesse

Tall fra FACE (The European Federation of Associations for Hunting & Conservation) viser at jakt og fiske bidrar med 144 milliarder kroner til Europas økonomi. Jaktsesongen i Norge for elg, hjort, villrein og rådyr er på høsten, og jakta har en stor betydning både for bestandene, verdiskaping, tradisjoner og friluftsliv.

Nesten en halv million nordmenn er oppført i jegerregisteret, og de siste fem årene har antallet kvinnelige jegere økt med 21 prosent. I Akershus, Sør-Trøndelag og Hedmark finner vi flest jegere. Det er en trend at den enkelte jeger bruker stadig mer ressurser på å utøve jakt.

– Kortreist og velsmakende viltkjøtt er noe jeg setter stor pris på. For at forbrukerne skal få større tilgang på viltkjøtt må både jegere, produsenter og butikker gjøre en innsats, sier Dale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse