loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
DIREKTØR: Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet

Vellykket kamp mot MRSA

Synnøve Prytz Berset / 2017-04-26 08:00:29

Norge er eneste land i verden som til nå har unngått at de antibiotikaresistente bakteriene LA-MRSA har etablert seg i svinebesetningene.

Kun åtte positive besetninger ble avdekket gjennom Mattilsynets testing i 2016.

– Totalt testet vi 872 svinebesetninger i 2016 gjennom vårt årlige overvåkningsprogram. Samlet sett så fant vi bare åtte positive besetninger. Sett mot de 34 positive besetningene vi fant i 2015 er det en stor reduksjon, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet, i en pressemelding.

Bedre kunnskap om smitteveiene

– Etter hvert som vi får mer og mer kunnskap om smitteveier og utbredelse gir det mer målrettede tiltak.

I tre år har Mattilsynet, sammen med kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører gjennomført prøvetakinger. De har nå klart å samle inn så mye kunnskap et tiltakene kan rettes inn enda bedre enn tidligere. Kombinert med næringens egne forebyggende tiltak ser ut til å gi gode resultater.

Foreslår tiltak

I svinenæringen er det utbredt praksis å benytte utenlandsk arbeidskraft, ofte fra land hvor resistente bakterier er mer utbredt i landbruket enn her i Norge. Sporing av smitten viser at de utbruddene vi har hatt i Norge stammer som oftest fra røktere og andre som jobber på gården.

Derfor foreslår Mattilsynet nå noen tiltak som skal hindre at mennesker tar med seg antibiotikaresistente bakterier inn på gården.

Testing av alle som arbeider i besetningene og bedre generelle smitteverntiltak som bruk av hansker, masker og overtrekksdrakter vil forhåpentligvis bidra til å holde forekomsten av LA-MRSA nede.

Videre ser Mattilsynet at utstrakt kontakt mellom besetninger er en kilde til smittespredning fra gård til gård. Derfor konsentrerer vi kartlegging og prøvetaking i avlsbesetningene som sender dyr til andre besetninger.

Utstrakt samarbeid nødvendig

– Målet vårt er å forhindre at mennesker blir smittet av antibiotikaresistente bakterier fra husdyr. Norge har bedre utgangspunkt enn nesten alle andre land, det gjør det mulig å forsøke å hindre MRSA-bakterien fra å etablere seg i svinenæringen. Vi har tradisjonelt gode smittevernrutiner som er bygget opp over tid og vi har lite import av levende dyr. Det bidrar til å redusere smittepresset, sier Baalsrud.

MRSA-strategien krever mye innsats fra næring, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner.

– Derfor er det svært viktig med et utstrakt samarbeid mellom næringen og myndighetene hvis vi skal lykkes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse