loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
ANBEFALINGER: Norske forskere skal lage fiskeripolitiske anbefalinger og forvaltningsplaner for kommersielt viktige fiskearter i fire afrikanske land. (Foto: Lidunn M. Boge)

EU henter fiskerikompetanse i Norge

/ 2017-06-07 08:00:27

Norske forskere har fått ti millioner kroner fra EU for å hjelpe til med å bedre forvaltningen av europeiske fiskerier utenfor Europa.

EU kjøper rettigheter til å fiske i andre lands økonomiske soner, både i Nord-Europa, i sørøst- og sørvest-Atlanteren, og i det indiske hav. Selv om fartøyene som har disse avtalene kun utgjør en prosent av den totale EU-flåten, leverer de en femtedel av de totale fiskefangstene i EU.

Bedre datagrunnlag

For å sikre god forvaltning av fiskebestandene, og at fiskeriene skjer i henhold til EUs politikk og etiske verdier, skal forskere gjennomgå flere av avtalene EU har med disse landene.

– Forskningen skal gi bedre datagrunnlag for å vurdere størrelse og bærekraft av bestander og fiskerier, og skal munne ut i et forslag til forvaltningsplaner og fiskeripolitiske anbefalinger til EUs politikere, skriver Nofima i en pressemelding.

Skal se på fire fiskeriavtaler

Forskerne skal se nøye på fire av fiskeriavtalene EU har med land utenfor egen økonomisk sone. I avtalene beskrives hvor mange fartøy som får fiske, hvor mange tonn de får fiske, og hva EU betaler for fiskerettighetene.

Tre av avtalene forskerne skal studere gir rettigheter til å fiske tunfisk, henholdsvis i Seychellene, Kapp Verde og Senegal. Også avtalen om å få fiske flere arter i Mauritanias økonomiske sone, skal under lupa. Forskerne skal også studere fiske i internasjonalt farvann mellom Afrika og Sør-Amerika, der det finnes lite reguleringer og avtaler.

Bredt samarbeid

Fra Norge deltar Universitetet i Tromsø, Nofima og Havforskningsinstituttet, mens hele prosjektet ledes av det islandske Matís, og har 21 partnere fra en rekke land. Totalbudsjettet er på fem millioner euro, og prosjektet skal pågå i fire år.

Havforskningsinstituttet har gjennom Nansen-programmet samlet inn mye data som er relevant for prosjektet. Universitetet i Tromsø har ansvaret for å komme med forslag til forvaltningsplaner, mens Nofima leder arbeidet med å analysere verdikjedene i de fire landene. Både materialflyt, informasjonsflyt og potensial for verdiskaping og forbedring vil stå sentralt i dette arbeidet.

Med den nye innsikten skal forskerne lage fiskeripolitiske anbefalinger og forvaltningsplaner for kommersielt viktige fiskearter i landene prosjektet studerer. Om fire år kan forskerne presentere resultatene for EU.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse