loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
KUNNSKAP: For å lykkes med de ambisiøse ernæringsmålene i intensjonsavtalen mellom myndighetene og matvarebransjen trengs det bedre kunnskap om unge forbrukere og spisepreferansene deres, ifølge en pressemelding fra Sifo. (Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Fisk passer ikke med spisevanene

Georg Mathisen / 2018-04-19 08:09:18

Den yngre generasjonen har valgt bort fisken, til tross for at de synes den smaker godt. Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner.

Fiskeforbruket i Norge har gått kraftig ned de siste par årene. Tall fra Norges Sjømatråd viser at salget av fisk hadde nedgang på 15 prosent fra 2015 til 2016, og i løpet av de siste fem årene har volumnedgangen vært på totalt 26 prosent.

På oppdrag for Sjømat Norge har Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved Oslomet undersøkt hvilke faktorer som bidrar til at norske forbrukere ikke spiser mer fisk og sjømat.

En betydelig prisøkning, spesielt på laks, kan forklare noe av nedgangen på kort sikt, men studien viser at årsakene er mer sammensatt.

Generasjonsendring

Det er særlig de unge og barnefamiliene som spiser lite fisk og sjømat, mens det utgjør en stor del av spisemønsteret i aldersgruppen 50 år og eldre. Fire av ti i alderen over 70 år spiser fisk eller sjømat til middag tre-fire ganger i uken. Blant 50–70-åringene svarer 25 prosent det samme, mens blant de yngste er det bare 10–13 prosent som spiser fisk like ofte.

De yngre mener i langt større grad enn de eldre at fisk og sjømat ikke passet inn i spisemønsteret deres. Denne gruppen har i stor grad valgt bort fisk og sjømat. Med barn i husholdet et det også sjelden fisk på middagstallerken.

Generasjonsendring

– Tallene tyder på at den betydelige nedgangen i fiskeforbruket i stor grad skyldes en generasjonsendring og ikke en livsfaseendring, sier Sifo-forsker Annechen Bahr Bugge, som står bak undersøkelsen sammen med Alexander Schjøll.

– En viktig endring i nordmenns spisemønster gjennom hele etterkrigstiden har vært en betydelig nedgang i forbruket av fisk, poteter og melk, samtidig som det har vært en betydelig økning i forbruket av kjøtt.

– Når vi ikke forbrukergruppen opp til 50 år, vil nedgangen i fiskeforbruket fortsette, sier Bugge.

– Godt, men kjøtt er bedre

Det som overrasker forskerne mest, er at hele 86 prosent av de yngste (18-34 år) mener at fisk smaker godt, selv om kjøtt er en hard konkurrent.

De yngste mener i stor grad at skinn og bein i fisk er plagsomt. Denne aldersgruppen mener også at det er lettere å tilberede kjøtt enn fisk og at det er lettere å variere middagsretter med kjøtt.

Trenger produktutvikling

Bugge mener at disse faktorene gjør at produktutvikling blir viktig for å lykkes med å få unge til å spise mer fisk.

– Det er opplagt at dagens utvalg av fisk og sjømat er i utakt med den yngre generasjonens preferanser og praksiser. Kjøtt er lettere å kombinere med populære retter i de yngre generasjonene, som pizza, taco og pasta, sier Bugge.

Problematisk oppdrettsfisk

Studien bekrefter tidligere Sifo-studier, som har vist at en svært stor andel av forbrukerne er skeptiske til oppdrettsfisk. Den er utsatt for mye kritikk i det offentlige ordskiftet. Dette begrunnes særlig med bekymringer omkring egen helse. Det er langt færre som mener at oppdrettsfisk enn det er som mener det samme om villfisk.

– Jeg har stor forståelse for at forbrukerne blir urolige og bekymret når de ser hva det påstås at den kan inneholde av farlige stoffer. Myndigheter og eksperter må på en troverdig og overbevisende måte få frem at oppdrettsfisk er trygg og sunn mat hvis de skal lykkes med å få økt forbruket, sier Bugge.

Intensjonsavtale om økt fiskeforbruk

I en intensjonsavtale mellom helsemyndighetene og matvarebransjen har partene forpliktet seg til å bidra til å øke befolkningens inntak av fisk og sjømat med 20 prosent frem mot 2021.

– For å lykkes med de ambisiøse ernæringsmålene i intensjonsavtalen trengs det bedre kunnskap om unge forbrukere og deres spisepreferanser. Videre må det jobbes mye med produktutvikling og markedsføring som retter seg mot denne gruppen, sier Annechen Bahr Bugge i en pressemelding.

Felles løft for kosthold

– På mange samfunnsområder har samarbeid mellom forskere, næring og myndigheter gitt gode resultater, og jeg er sikker på at kosthold og folkehelse også er et felt der vi kan ta et felles løft, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Næring og myndigheter har felles interesse av å forstå hva som styrer forbrukernes valg og hvordan kommunikasjon om kosthold virker, og å finne ut hvilke målgrupper som er viktigst. Næringen må drive produktutvikling og gjøre det enklere for forbrukerne å ta sunne valg, samtidig som helsemyndighetene må fortelle hva folk bør spise mer av, ikke bare mindre av. Vi må dra lasset sammen for å dreie forbruket over i en sunnere retning, sier Ystmark.

2 svar til “Fisk passer ikke med spisevanene”

  1. Bjørn Einar Tøgersen sier:

    Det er relativt enkelt å få folk til å spise fisk! Har selv, gjennom 25 år, hatt fiskekurs på mine matkurs. Her begynner vi med en hel laks eller ørret, parterer denne, og bruker de forskjellige delene til det de er best egnet til. Her burde fiskeindustrien vært mye flinkere, med relativt enkle midler! Ser i store kjøpesenter at det sjeldent er demonstrasjoner med fisk og tilberedning, her er det stort sett bare kjøtt! Dette har kun med markedsføring å gjøre! Hadde selv ansvaret på kjøkkenet på Engebret Cafe, i Oslo, på 1970 tallet, og vi fikk folk til å spise fisk, faktisk over 50 % på A La Carten, da kostet breiflabb og Steinbitfilet, fersk, ca 8 kroner kiloen! Det er så mye flott fisk å få kjøpt i dag, men det mangler fullstendig markedsføring, fra produktet blir fisket, til det ligger på tallerken. Det er også viktig at kundene kan gripe inn og skaffe halvfabrikata av fisk i forhold til sitt tids og kunskapsnivå!

  2. kjell Opplysningstelefonen For Kosthold/Helse/Matlaging Kjell Joha sier:

    Kommentar til Undersøkelsen ang Fisk.
    Dette med unge og fisk har utviklet seg negativt i noen år nå,Det er mange faktorer som spiller inn her,Kan ikke gå inn på alt, men ta noen nyttige momenter som Pris/uvitenhet/ tid/ måten å tilberede på/
    Dette er faktorer som næringen selv må bli bedre på,EX Rådgiver i fiskedisken sok kan fortelle litt om tilberedninger, og ikke minst de Næringsmessige fordelene med fisk, Jeg har holdt mange kurser innen fisk/Tilberedning, Det har vært fullt av søkere til disse kursene, Vurderer å starte opp med nye om jeg får tilgang til lokaliteter, Ha en fin fiskerik dag alle,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse