loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
RASKE MÅLEMETODER: I Forskningsprogrammet FoodSMaCK jobber man med å utvikle raske målemetoder for å måle matkvaliteten uten å ødelegge kvaliteten i maten. Måleteknikken kan blant annet brukes til å finne ut hvor mye kjøtt det er i krabba. (Foto: Nofima)

Er krabba full eller tom?

Synnøve Prytz Berset / 2017-10-30 08:59:00

Forskningsprosjektet FoodSMaCK skal blant annet bidra til å vi utnytter råvarene våre på best mulig måte. – Det handler om lønnsomheten for produsenten og å unngå svinn, sier prosjektleder Jens Petter Wold i Nofima.

FoodSMaCK er et av Nofimas fire strategiske programmer, og har som overordnet mål å bidra til lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. FoodSMaCK (Food Spectroscopy, Modelling and Consumer Knowledge) er et tverrfaglig forskningsprogram som vil gi sitt bidrag gjennom tre hovedstrategier:

Sensorikk og forbrukerkunnskap; som omhandler innsikt i sensoriske egenskaper og hvordan det påvirker våre valg av produkter; tallknusing, som ser på hvordan man koble store og komplekse mengder data for å få mest mulig informasjon, og raske målemetoder.

Hurtige måleteknikker

Noe av det prosjektet har forsket på er hurtige måleteknikker, spektroskopi, som skal sørge for best mulig bruk av råvarene våre. Målet er å utvikle smarte styringssystemer basert på innovative målingsmetoder for å oppnå en mer bærekraftig produksjon.

– Det handler om lønnsomheten for produsenten og bruke råvarene våre på best mulig måte, ikke kaste vekk eller sløse bort noe, forklarer Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og leder av det strategiske forskningsprogrammet FoodSMaCK.

Ved å sortere ulike kvaliteter i markedet kan man bedre forstå hva som fører til god og dårlig kvalitet i matvarer.

Varierer i kvalitet

Tenk at du sitter i en robåt og har fanget en haug med krabber, men det er umulig å se hvilke som er fulle og tomme.

– Den samme problemstillingen står de fleste matprodusenter ovenfor hver dag, sier Wold.

Du får inn et råstoff, det kan være kjøtt, fisk, potet osv. Det varierer alltid i kvalitet. Råstoffet fortsetter til transportbåndet. Her kan produsentene, med de nye måleteknikkene, sortere råstoffet automatisk til ulike bruksområder. Kvaliteten kan måles og man kan justere prosessen i forhold til hva råmaterialet inneholder den dagen eller timen.

Den magre fileten kan du for eksempel sende til Europa og den feite til Kina hvor de foredler. Sender du feil blir kundene misfornøyde.

– Matråvarene våre varierer i kvalitet. Den må vi ta hensyn til for å få best mulig kvalitet ut, pluss at man kan redusere svinn. Prosesserer du en råvare feil, kan du få mye svinn. For eksempel for mye vann i potetene, forklarer Wold.

Ulike typer lys

Nofima har i mange år jobbet med å utvikle hurtige målemetoder. De tar i bruk ulike typer lys som sendes inn i en prøve, og basert på hva prøven tar til seg av ulike bølgelengder får man informasjon om hva produktet inneholder.

– Denne kongekrabben inneholder for eksempel mye vann og lite protein. Her får vi informasjon om krabben inneholder mye mat og hvordan den er fordelt, forklarer Wold og peker på et bilde av en kongekrabbe på dataskjermen.

– Vi lever i en tid da man samler inn enormt mye data. Vi ønsker å bruke big data til prosessforståelse og styring av prosesser. Det handler om å koble ulike data for å få mest mulig informativ data, forklarer Wold og legger til at dette åpner for mange muligheter.

Lønnsomt

Måleteknikken for krabber brukes nå kommersielt hos Hitramat. De er de første og eneste som har tatt i bruk denne metoden til nå, forteller Wold.

De har tre linjer: En for fulle krabber som går til typisk Italia og Frankrike, en for halvfulle krabber som går til ferdigskall og tomme krabber kokes, tas av klørne og resten kastes på sjøen. Før hadde de ikke kontroll på hvor mye kjøtt som var i krabbene, noe som kunne føre til reklamasjoner.

– For Hitramat er denne måleteknikken veldig viktig. Det har ført til at de har mye mer lønnsomhet av prosessen sin, og slipper å sende ut tomme krabber, sier Wold og legger til at Nofima har utviklet dette systemet sammen med Sintef.

Brukes mer og mer

Han påpeker at berøringsfrie teknikker for kvalitetsmålinger brukes mer og mer i industrien. Nofima utvikler nye metoder for anvendelsesområder for denne metodikken; måling av fett i kjøtt er eksempel på en viktig anvendelse.

– Det er slik at de som kjøper inn kjøtt betaler mer for kjøtt med lite fett. Derfor er det viktig å vite fettinnholdet, sier han, og legger til at de nå jobber med all mulig slags mat: fisk, korn, skalldyr, og i det siste med restråstoff.

– For restråstoff er det ganske komplisert. For eksempel kan man måle restråstoff fra fjørfeproduksjon som skal hydrolyseres. Da kan man bedre styre hydrolyseprosessen. Dette er spennende fordi det kan være stor merverdi i slikt restråstoff, sier Wold.

Stadig mer tilgjengelig

Spektroskopi vil være viktig i forhold til at man skal klare å lage samme kvalitet hele tiden, poengterer Wold, og påpeker at metodene etter hvert vil bli mer og mer tilgjengelig for vanlige forbrukere.

– Håndholdte systemer finnes også, og etter hvert vil man også kunne ta i bruk smarttelefonen for å måle. Snart kan du gå i butikken og for eksempel måle hvor mye sukker det er i et eple.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse