loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
EMBALLERING: Marit K. Pettersen og Askild Holck pakker kyllingfileter med CO2-emitter. (Foto: Nofima)

Trygg mat i ny innpakning

Synnøve Prytz Berset / 2018-03-09 08:47:29

Tryggere mat og nye pakkeløsninger står i sentrum for forskningsprogrammet FoodMicroPack.

Forskningsprogrammet FoodMicroPack er et av Nofimas fire strategiske forskningsprogrammer. Målet for programmet er å bidra til matsikkerhet, bedre holdbarhet og redusert matsvinn.

– Trygg mat er det aller viktigste i dette prosjektet, sier prosjektleder for FoodMicroPack og seniorprosjektleder i Nofima, Cathrine Finne Kure. Trygg mat innebærer mat hvor man har kontroll på mikroorganismer, har optimal holdbarhet og bidrar til mindre matsvinn.

I Stortingsmelding 9 står det at «Produksjon av trygg mat er en forutsetning for en livskraftig landbruks- og matsektor i Norge og all mat som omsettes i Norge skal være trygg». I tillegg knyttes programmet opp mot flere av FNs bærekraftsmål, blant annet nummer 12, som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon.

– Vårt arbeid er forankret opp mot disse målene, sier Kure.

Fire arbeidspakker

FoodMicroPack er strukturert i følgende fire arbeidspakker: Redusert mikrobiologisk smitte av råvarer og produkt; effektiv kontroll av mikroorganismer i mat; bærekraftige og optimale emballasjeløsninger og til slutt arbeidspakken molekylær og bioinformatisk analyseplattform, som går på tvers av de tre andre arbeidspakkene.

Første arbeidspakke handler blant annet om å redusere kontaminering i produksjon og hos forbruker.

– Har man for eksempel muggkontaminering av produkter eller i produksjonslokale gir det opphav til mange nye problemer. Vi skal se på metoder som er mer effektive for å spore problemmugg i produksjonen og hvordan oppnå optimal hygiene i produksjonsmiljø, sier Kure.

De skal også se på mekanismer i forhold til resistens og desinfeksjonsmidler, som kan være koblet til dannelse av biofilm.

– Bakteriene inngår i et nettverk i biofilmen. Det er når bakterier frigjøres fra biofilmen at problemene kommer. Vi skal se på hvilke mekanismer som er forbundet med å utvikle denne biofilmen og hvordan kontrollere det, forklarer hun.

Taper penger ved smitte

Arbeidspakke nummer to har som overordnet mål å bidra til effektiv kontroll av mikroorganismer i mat. Tilgang på trygg norsk mat, med blant annet lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, er viktig for forbrukerne. Det er også en viktig for konkurransekraften til produsenter av norsk mat og drikke.

– Selv om mange jobber samvittighetsfullt med å unngå kontaminering av mat, kan det komme. Bedriftene taper penger om smitte oppstår, forklarer Kure.

De skal for eksempel se på lakeinjisering i kylling og mulig risiko forbundet med dette.

– Og så skal vi jobbe med dekontamineringsteknikker, det vil si redusere bakterier når det først har kommet bakterier på produktene. Samt forstå hvordan mikrobene responderer, sier hun.

Nofima har en patogen prosesshall hvor de kan pode produkter med sykdomsfremkallende bakterier og prosessere dem. De kan se på hvordan reseptene og prosessen kan optimaliseres for å gjøre produktene tryggere. De tester også produktenes sensoriske egenskaper.

Emballasjeløsninger

I arbeidspakke tre ser man på muligheter innenfor utviklingen av bærekraftige og optimale emballasjeløsninger. Her jobber man blant annet med ulike emballeringsmaterialer, lagringsgasser, dekontaminering og muligheter innenfor fornybart materiale.

– I denne konteksten skal vi se på hvordan man kan bruke fornybart pakkemateriale og samtidig bevare produktkvaliteten.

Barriereegenskapene til emballasjematerialene er viktig: Hvordan lys virker, samt biologisk og kjemisk kvalitet. Derfor tester de ulike materialer og ser hvordan de fungerer i kombinasjon med ulike matprodukter. Også i forhold til resirkulering.

– Ulike pakketeknikker påvirker hvilke mikroorganismer som vokser opp, sier Kure.

Nofima har blant annet utviklet en CO₂-emitter, en «pad» under produktet, som frigjør CO₂ slik at man trenger mindre gass i pakningen, kan bruke mindre emballasjemateriale og reduserer matsvinn. Man sparer også i transport.

FORSKNINGSPROSJEKT: – Trygg mat er det aller viktigste i dette forskningsprosjektet, sier prosjektleder Cathrine Finne Kure. (Foto: Nofima)

Nye metoder

Nofima skal også se på hva som skjer med mikroorganismene i de ulike emballeringsmetodene. For å få til dette skal de bruke molekylær biologiske metoder i tillegg til de tradisjonelle for å forstå problemstillingene bedre. Denne delen utgjør forskningsprosjektets fjerde arbeidspakke.

Ved å studere genene til mikroorganismene kan man forstå bedre hva mikroorganismene kan gjøre med maten og hvordan det kan forhindres.

– Med tradisjonelle metoder leter man etter en bakterie. Når man kan se bakteriesamfunnet, kaller vi det bakteriesamfunnsanalyse. Tanken er at vi skal bygge opp kunnskap slik at produktene er trygge og med optimal holdbarhet, sier Kure.

Samarbeid med industrien

En viktig del av prosjektet handler om å formidle hva de jobber med og involvere industrien. De bygger nå opp langsiktig kunnskap som blir viktig når de etter hvert skal ta tak i mer konkrete problemstillinger sammen med industrien.

– Vi kan for eksempel bruke kompetansen vår inn mot bedrifter som har problemer med mikroorganismer eller ønsker hjelp i utvikling av optimal emballasje, sier Kure og legger til:

– Ved at vi bygger opp denne kompetansen, kan vi bidra til at industrien kan produsere trygg og holdbar mat.

De fire strategiske forskningsprogrammene startet første januar i 2017 og pågår i fire år. Alle er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse