loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
AVGIFTER: På sikt bør det legges avgift på all mat ut fra klimabelastning, ifølge danske etikere, som vil begynne med storfekjøtt. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Danmark tygger på klimaskatt

Georg Mathisen / 2016-05-11 08:51:02

Danmarks etiske råd vil ha klimaavgift på storfekjøtt.

Klimaskatt på mat? Kommer den til Danmark, kan Norge fort følge etter.

Det Etiske Råd skal gi danske myndigheter råd i etiske spørsmål. Nå anbefaler det en ny matskatt.

– Etisk problem

– Klimaforandringene er et etisk problem, fordi de utgjør en betydelig risiko for menneskers helse, matvaresikkerhet, biodiversitet og naturen, uttaler rådet.

Flertallet i det etiske rådet mener at danskene bør gjøre mer for å få ned klimabelastningene, og at matvarene er et opplagt sted å gjøre noe. Maten står bak en betydelig del av belastningene, og ikke minst betyr storfekjøttet store klimautslipp.

– En avgift på i første omgang storfekjøtt vil derfor kunne gjøre en stor forskjell allerede på kort sikt og få skapt oppmerksomhet om matområdets store betydning for drivhusgassutslippene, uttaler rådet.

Mindre drivhusgasser

Skal danskene leve opp til målet om å holde den globale temperaturstigningen et godt stykke under to grader, trengs det både å handle raskt og å trekke inn næringsmiddelsektoren.

– Forskjellige matvarer påvirker klimaet svært forskjellig, og et endret forbruk kan føre til store gevinster. Forskning viser at bare kostholdsendringer i retning av mindre inntak av kjøtt fra drøvtyggere i land som Danmark, kunne redusere utslippet av drivhusgasser fra matvarene med 20 til 35 prosent, ifølge Det Etiske Råd.

– Klimaavgift på all mat

Medlemmene i rådet er ikke enige om hva som bør gjøres, men et stort flertall på 14 av de 17 medlemmene mener at danskene er etisk forpliktet til å endre spisevaner, at det ikke er effektivt å overlate ansvaret til forbrukerne selv og at svaret er en avgift på storfekjøtt i butikken.

– For at en innsats mot klimabelastende matvarer skal være effektiv og samtidig bidra til bevisstgjøringen om klimautfordringen, må den være felles. Det krever at samfunnet sender et klart signal gjennom regulering, sier Mickey Gjerris – bioetikk-lektor og formann for rådets arbeidsgruppe.

På lenger sikt bør det legges avgifter på alle matvarer etter klimabelastning, mener de danske etikerne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse