loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
PYRAMIDE: Slik ser Matvetts ressurspyramide ut. Den viser hvordan ressursene utnyttes best, også når maten blir definert som svinn.

Enige om matsvinn

Georg Mathisen / 2016-06-27 17:57:52

Bransjen og myndighetene er enige om hva som er matsvinn. Dermed er en bransjeavtale ett skritt nærmere.

«Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.»

Slik er den nye definisjonen på matsvinn.

Avtale i år

Myndighetene og bransjeforeningen undertegnet en intensjonsavtale om matsvinn i fjor, og dersom det skal komme på plass en mer forpliktende avtale, måtte partene først bli enige om hva de egentlig snakker om.

Avtalen skal også inneholde mål for reduksjon av matsvinnet og effektive tiltak for å nå målene.

Også dyrefôr er svinn

Etter definisjonen regnes det som matsvinn også når nyttbare deler av mat som er produsert for mennesker, ender som dyrefôr. Men partene er også enige om å bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden.

Bransjen skal også prøve å redusere svinnet før slakting eller høsting, selv om det ikke er tatt inn i definisjonen av hva som er matsvinn.

– At det nå er enighet om hvordan matsvinn skal defineres, er en viktig milepæl i arbeidet, og jeg har stor tro på at bransjeavtalen vil bidra til å redusere matsvinn i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Disse er med:

Partene i bransjeavtalen mot matsvinn er:

• NHO Mat og Drikke

• NHO Reiseliv

• Dagligvarehandelens Miljøforum

• Dagligvareleverandørenes forening

• Norges Bondelag

• Norsk Bonde- og Småbrukarlag

• Norges Fiskarlag

• Sjømat Norge

• Norske Sjømatbedrifters Landsforening

• Næringslivets Hovedorganisasjon

• Virke

• Landbruks- og matdepartementet

• Nærings- og fiskeridepartementet

• Helse- og omsorgsdepartementet

• Barne- og likestillingsdepartementet

• Klima- og miljødepartementet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse