loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SORTERING AV FISK I INDIA: Hvert år taper verden 160 millioner tonn fisk, hvorav Surimiindustrien er ansvarlig for mer enn 3,5 prosent. (Foto: Sintef)

Hjelper India med å redusere matsvinn

Synnøve Prytz Berset / 2018-08-21 09:38:46

Det meste av matsvinnet i India oppstår før det har nådd forbruker. I Sintef-prosjektet ReValue jobber man med hvordan man kan kutte svinnet i indisk fiskeindustri.

Globalt taper man hvert år 1,3 milliarder tonn mat, noe som tilsvarer rundt en tredjedel av den årlige matproduksjonen. Foruten at matsvinn gir matmangel så bidrar det også til miljøproblemer og klimapåvirkning.

– Mens det meste av matsvinnet oppstår hos forbrukerne her i Norge, oppstår det derimot det meste av svinnet i India før det har nådd forbruker, forteller seniorforsker Maitri Thakur i Sintef Ocean.

Store økonomiske tap

Matsvinnet utgjør hele 30 prosent av den totale indiske matproduksjonen, noe som gir et årlig økonomisk tap på over 26 millioner Euro. Innen fiskeri og akvakultur skyldes dette hovedsakelig dårlig behandling og håndtering av fisken samt dårlig eller manglende kjølekjede.

India produserer sju millioner tonn med fisk og skalldyr fra fiskeri og akvakultur, noe som utgjør nesten fem prosent av verdens totale fiskeriproduksjon, og sju prosent av den totale produksjonen innen akvakultur.

– Potensialet for ytterligere vekst er enormt, og landet står på terskelen for massiv utvikling innen disse industriene, sier Thakur.

ReValue

Siden 2014 har Sintef Ocean jobbet for å etablere samarbeid mellom norske og indiske partnere for å fokusere på reduksjon av matsvinn og bedre utnyttelse av ressurser.

Som et ledd i dette har Sintef Ocean prosjektet ReValue, et prosjekt som fokuserer på forbedret utnyttelse av ressurser og høy energieffektivitet i matproduksjon.

I dette prosjektet skal man se på spesifikt på hvordan surimiprosessen skal forbedres for å redusere matsvinn og overforbruk av verdifulle naturressurser.

– Hittil har det blitt gjennomført et besøk på en surimifabrikk i Mumbai og man har startet med kartleggingen av prosessen, fra fisken kommer til land, til den skippes videre som frosne pakker med surimi, forteller Thakur.

– Prosjektet er finansiert av EU (InnoIndigo EraNet) og med i prosjektet er foruten SINTEF Ocean også institutter fra India og Spania.

Workshop i november

Sintef Ocean og Innovasjon Norge skal organisere en workshop i Mumbai i november og dette er et samarbeid mellom ReValue og IntPart-prosjektet ReFood (hvor også NTNU EPT er en partner).

– Den første dagen skal man besøke en fabrikk hvor man produserer surimi, for å se prosessene. Den andre dagen blir det presentasjoner og diskusjoner, med fokus på forbedring av prosessene og bedre utnyttelse av ressurser, sier Thakur, og legger til at representanter for norsk industri (utstyrsleverandører) er velkomne til å delta på workshopen.

– Vi oppfordrer norsk industri til å delta for kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Eksempler på diskusjonstemaer:

  • Hvordan få til god logistikk både før prosessen og i fabrikken,
  • Hvordan forbedre kjølingen av fisken under transport til fabrikken og i fabrikken,
  • Hvilke kuldemedier brukes og hvor miljøvennlige er de,
  • Hvordan utvinne olje og proteiner fra vaskevannet på best måte,
  • Hvordan kan proteinene brukes videre (til mat, for, gjødsel),
  • Hva er bærekraftig surimiproduksjon,
  • Hvilke potensial for nye forskning- og utviklingsprosjekter

På workshopen skal foruten SINTEF og NTNU også industri fra India delta.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse