loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
TVANGSAVVIKLET: Sauehold som ble tvangsavviklet i Rogaland i 2017 av Mattilsynet. (Foto: Mattilsynet)

Mattilsynet avvikler flere dyrehold

/ 2018-03-05 09:35:57

Mattilsynets årsrapport viser at flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

I årsrapporten for 2017 kommer det også frem av Mattilsynet øker andelen uvarslete tilsyn, tar i bruk strengere virkemidler, og at antall bekymringsmeldinger om dyr som lider fortsetter å øke.

I fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet her i landet, mot 59 i 2016 og 47 i 2015. Når et dyrehold blir tvangsavviklet, skjer det fordi eieren ikke tar godt nok vare på dyra sine.

Uklart hva som er årsaken

Mattilsynet avviklet flere dyrehold i 2017 enn tidligere, men kan ikke ennå si om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken. Det kan både skyldes at de avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at de tyr til avvikling i slike saker oftere enn før, påpeker Torunn Knævelsrud, leder av dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet, i en pressemelding.

– Det er dyreeieren som har ansvaret for at dyra hans eller hennes har det bra og behandles i tråd med kravene i dyrevelferdsloven. Når dyreeieren ikke gjennomfører viktige tiltak han er blitt pålagt av Mattilsynet for å bedre forholdene for dyra, kan mange dyr bli påført alvorlig lidelse, sier Knævelsrud.

Akutte saker

I noen tilfeller er det akutte saker som fører til at dyreholdet må avvikles. I andre tilfeller kan dyreeieren over tid ha unnlatt å gi dyra sine noe så grunnleggende nødvendig som nok fôr, tilgang til rent vann og ren liggeplass. Eller fjøset kan være i for dårlig forfatning som bosted for dyra.

– Når en dyreeier ikke gjennomfører tiltak vi har pålagt ham eller henne, må vi trappe opp med strengere virkemidler. Hvis det ikke hjelper, må vi til slutt vedta tvangsavvikling av dyreholdet, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud

Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. I fjor ble 36 kjæledyrhold avviklet, mot 33 i 2016 og 19 i 2015. Antallet dyr er størst i dyrehold med storfe eller småfe. I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor, mot ett i 2016.

Vil forebygge

Sammen med andre myndigheter samarbeider Mattilsynet med næringen og andre aktører om et målrettet forebyggende arbeid for å unngå alvorlige saker der mange byr blir grovt vanskjøttet over tid.

Dyrehold med for dårlig standard over tid skal avvikles, eller løftes til et varig akseptabelt nivå raskere enn det som ofte har vært tilfellet.

Det er etablert samarbeid mellom Mattilsynet og Politiet om kriminalitet mot dyr i regionene Stor-Oslo, Midt og Sør og Vest. Målet er bedre håndtering av alvorlige dyrevernssaker slik at sakene blir godt etterforsket, bringes inn for retten og resulterer i en riktig dom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse