loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
MERKESJEKK: Av de 74 produktene melk- og melkeproduktene som Mattilsynet har undersøkt, var det mangelfull merking ved nesten halvparten. (Foto: Scanpix).

Fortsatt feilmerking av melk

/ 2017-11-15 15:22:49

I sin merkesjekk av melk og melkeprodukter fant Mattilsynet mangelfull merking ved nesten halvparten av de utvalgte produktene.

Siden 2013 har Mattilsynet gjennomført kampanjer, såkalte merkesjekker, for å undersøke hvorvidt merkingen på dagligvarer som omsettes i norske butikker er i samsvar med krav i regelverket. I årets merkesjekk undersøkte Mattilsynet 74 utvalgte melk- og melkeprodukter fra 23 virksomheter.

Selv om de fleste merkefeilene er mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Flest feil i næringsdeklarasjonen

Av de 74 produktene som ble undersøkt var det mangelfull merking ved 38 produkter, det vil si nesten halvparten av de produktene som ble plukket ut til merkesjekken. Mattilsynet fant flest feil i næringsdeklarasjonen (13 av 74 produkter), betegnelse på produktene (11 av 53 produkter), ingredienslisten (11 av 74 produkter) og god opplysningspraksis (8 av 74 produkter). Hos tre virksomheter ble det ikke funnet feil ved merkingen av produktene.

– Våre resultater viser at de fleste utvalgte virksomhetene i årets merkesjekk har mangelfull kjennskap til alle kravene i regelverket, noe som igjen gir utfordringer med å merke korrekt. Selv om ingen av feilene vi fant var alvorlige, er korrekt merking viktig for at forbrukerne skal få de opplysningene de har krav på slik at de kan gjøre velbegrunnede valg. Det er virksomhetens ansvar å sørge for korrekt merking etter næringsmiddellovgivningen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet, i en pressemelding.

Hverdagsprodukter

I utvelgelsen av produkter ble det lagt vekt på at det skulle være hverdagsprodukter. Produktene og virksomhetene som ble kontrollert var norske produsenter eller importører i Norge.

I kampanjen har Mattilsynets inspektører sett på generelle krav som beskrivende betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, samt at merkingen ikke skal være villedende. Dessuten er det sett på frivillig merking med påstander som for eksempel «lett».

– De vurderte produktene er en relativt liten del av antall produkter som finnes på markedet i samme kategori. Vi har valgt ut hverdagsprodukter som har stort salgsvolum. Vi er ikke kjent med at feilmerkingen har kunnet medføre helsefare for forbruker. Flere av feilene er mindre vesentlige, og skyldes blant annet at tidligere regelverk fortsatt benyttes, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I Merkesjekken 2014 ble også melk- og melkeprodukter vurdert. Av 54 undersøkte produkter ble det den gangen funnet merkefeil ved 33 prosent av disse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse