loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SAMMEN: Johan Lanestrand i Q, Anne-Grete Haugen i Matvett og Jørgen Eskeland i Asko oppfordrer til fleksibilitet. (Foto: Marit Haugdahl)

Ny Stand om holdbarhet

Georg Mathisen / 2016-06-07 13:45:07

Redusert matsvinn er målet for en ny Stand001 om fordeling av holdbarhet.

Utgått på dato eller utgått liggetid er hovedårsaken til matsvinn hos matindustri, grossist og dagligvarehandel. Den nye standarden åpner for mer fleksibilitet når aktørene skal fordele holdbarheten seg imellom.

Hvert år kastes det mat for 18 milliarder kroner i Norge. Bransjen står for en tredjedel.

Kortere hos industrien

– Alle har et ansvar for å ikke kaste fullgod vare. Dette har vært et førende prinsipp bak forslaget. Siden svinnet er størst hos forbruker, bør leverandører og grossister benytte færrest mulig dager av holdbarheten og sørge for flest mulig tilgjengelige holdbarhetsdager i butikk og hos forbruker, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

De tre nye elementene som er innført i standarden, er bruk av individuelle avtaler mellom partene, holdbarhetstid som kan utvides etter forholdene og måling av faktisk liggetid.

– Fleksibilitet i verdikjeden ved avtaler, rutiner for å håndtere mindre avvik i dato og innføring av måling av forbrukt tid for å sikre fakta og måle utvikling, er viktige virkemidler for å redusere svinnet, sier innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen i Coop.

Varierende holdbarhet

Produsentene har ansvaret for å fastsette type holdbarhetsmerking og total holdbarhetstid. De oppfordres til å det er mulig å praktisere dynamisk holdbarhetsmerking – det vil si at total holdbarhetstid utvides når forholdene gir anledning til det.

Variasjon i temperatur gjennom året, forskjellig råvarekvalitet og ulike teknologiske løsninger fra anlegg til anlegg er forhold som i tilfelle kan gi flere dagers holdbarhet enn det som ofte er praksis i dag.

–For oss er dynamisk holdbarhet sunn fornuft satt i system. Det at Mattilsynet anbefaler og støtter denne praksisen, som vil innebære at produktene kan merkes med bedre dato i kaldere perioder, er viktig. Dette er et tiltak som vil bidra til å redusere svinnet, spesielt i butikk, sier Johan Lanestrand i Q-Meieriene.

Bygge kjennskap

– Det er nå arbeidet begynner med å bygge kjennskap til ny Stand og å få aktørene til å samarbeide om å redusere matsvinnet, sier Jørgen Eskeland. Asko-direktøren er leder for Stand.

– Måling av forbrukt tid i forsyningskjeden er et virkemiddel for å sikre fakta og overvåke utvikling. Partene oppfordres til å utvikle resultattyper og samarbeide for å redusere forbruk av holdbarhetstid. Holdningsendringer om at all mat har en verdi, både innad i bransjen og hos forbruker, blir vesentlig, sier Eskeland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse