loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
AKRYLAMID: – Vi vil få en gradvis strengere tilnærming i forhold til akrylamidnivået i matvarer, sier Julie Tesdal Håland i Mattilsynet. (Foto: Mattilsynet)

Nytt regelverk for akrylamid

Synnøve Prytz Berset / 2018-04-11 09:57:07

Denne våren vil et nytt EU-regelverk knyttet til akryl­amid i matvarer bli gjeldende i Norge. – Målsettingen er at regelverket vil gi lavere akrylamidnivåer i maten, sier Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

I november i fjor vedtok EU en ny forordning om reduserende tiltak og referanseverdier for å få ned nivåene av akrylamid i næringsmidler. Forordningen er EØS-relevant, noe som betyr at den også vil bli innført i Norge etter hvert.

– Nå er vi inne i en overgangsperiode, der vi jobber med å få på plass en egen norsk forskrift som sier at denne loven også gjelder i Norge, forteller seniorrådgiver i Mattilsynet, Julie Tesdal Håland.

At akrylamid i næringsmidler kan være kreftfremkallende har vært kjent siden 2002, og siden den gang har matbransjen forsøkt å håndtere dette selv. Akrylamid er også genotoksisk, det vil si at det kan skade arvestoffet. Det er derfor viktig at dagens nivåer i mat reduseres.

Blir lovpålagt

De nye reglene bygger på den verktøykassen som bransjen selv har utviklet. Forskjellen er at nå blir dette lovpålagt, forklarer Tesdal Håland. De nye bestemmelsene innebærer at det gis mer spesifikke krav til gjennomføring av tiltak for å redusere nivåene av akrylamid i ulike matvarer (potetbaserte, kornbaserte og kaffe).

– Det etableres samtidig referanseverdier som mål på om tiltak er iverksatt. Den norske oversettelsen av loven er ennå ikke klar, men den foreligger på alle EU-språk, inkludert dansk og svensk, sier hun.

Referanseverdier

Referanseverdiene er både basert på akrylamidnivået i de ulike matvarekategoriene og hvor utstrakt bruken av de ulike matvarene er.

Her er veiledende referanseverdier for matvarekategoriene som er mest aktuelle i forhold til danning av akrylamid.

  • 500 ppb (mikrogram per kilo) for pommes frites
  • 750 ppb for chips
  • 400 ppb for kaffe
  • 50–100 ppb for brød
  • 40 ppb for babymat basert på korn

– Når det gjelder chips var det tidligere referanseverdinivået eksempelvis på 1000 ppb, men etter at man har sett hva som er mulig å oppnå har man senket nivået, påpeker Tesdal Håland.

Så langt ned som mulig

Hvis virksomhetenes analyser viser høyere nivå enn dette må de igangsette tiltak for å få ned nivåene.

– Målet er å få nivåene lavest mulig, sier hun.

VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag av Mattilsynet utarbeidet en ny risikovurdering om akrylamid i forhold til norske forbrukere. Denne ble overlevert til Mattilsynet i desember 2017 og har gitt Mattilsynet viktig informasjon for videre arbeid med akrylamid i mat.

– De konkluderte med at den totale akrylamideksponeringen er ganske lik i Norge og EU, sier Tesdal Håland.

Tilsyn og veiledning

Mattilsynet kommer til å jobbe med veiledning og følge opp det nye regelverket med økt tilsyn og veiledning.

– Bransjen har deltatt inn i regelverksarbeidet, og mange av tiltakene er basert på ulike bransjetiltak. For eksempel innenfor pommes frites, brød og kjekskategoriene, sier Tesdal Håland, og legger til at bransjen i tillegg har hatt en «Code of Practice» med egen veiledning i forhold til akrylamid.

– Dette arbeidet blir nå formalisert enda mer med det nye regelverket. Og etter tre år skal det foretas en vurdering om verdiene har gått ned. I så tilfelle setter man ned referanseverdiene ytterligere, sier hun.

– Vi vil få en gradvis strengere tilnærming i forhold til akrylamidnivået i matvarer.

Tiltak

Mattilsynet har kommet med veiledning i forhold til temperatur ved tilberedning av pommes frites.

– Det er også veldig viktig at bransjen finner ut hvilke poteter som egner seg best, for eksempel til chipsproduksjon, sier Tesdal Håland og peker på at faktorer som type råvare, dyrkingsforhold, lagring, tid og temperatur har innvirkning på akrylamidnivåene.

Dette er tidkrevende, men viktig arbeid, understreker hun.

– Det er veldig bra at det er noen som ser på alternative metoder for å få ned akrylamidnivåene. Det er det vi forventer av bransjen også, at de ser på tiltak og metoder slik at nivåene blir lavest mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse