loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
RISPRODUKTER: Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter for innhold av tungmetaller. Ingen av de 29 produktene hadde spor av tungmetaller over grenseverdiene (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

Fant lite miljøgifter i risprodukter

/ 2018-08-24 09:15:48

Mattilsynet har analysert forskjellige risprodukter og funnet lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Mattilsynet har analysert innholdet av arsen og tungmetaller i 29 risprodukter. Dette er produkter som risdrikk, ulike varianter av ris, risgrøt, barnegrøt, riskaker, frokostblanding og glutenfri produkter basert på ris. Samtlige produkter viser lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Men de kommer også med en advarsel om at små barn bør avstå fra risdrikker og riskaker. Grunnen er det helsefarlige grunnstoffet arsen, som finnes naturlig i risplanten.

– Mattilsynet i lengre tid advart mot risdrikk til barn under seks år. Vi har nylig utvidet denne advarselen til også å gjelde riskaker. Små barn kan få i seg for mye uorganisk arsen på grunn av lav kroppsvekt, og bør derfor unngå disse matvaregruppene, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet, i en pressemelding.

Under grenseverdiene

Mattilsynet overvåker regelmessig innholdet av miljøgifter i næringsmidler, som kan gi helseskader i mennesker og dyr. Analysene ble utført i perioden januar til mai 2018.

Arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet. Det finnes i mange former, som kan være enten organisk – dvs. som inneholder karbon – eller uorganisk. I dette prosjektet ble det analysert for totalarsen (organisk og uorganisk arsen). For noen utvalgte produkter har Mattilsynet også analysert spesifikt for uorganisk arsen da det først og fremst er de uorganiske formene som er helseskadelige.

Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i matvarene som er analysert, er under grenseverdiene i regelverket som gjelder for uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier.

Glutenfrie produkter basert på ris

10 av risproduktene ble også analysert for en rekke ulike næringsstoffer og har bidratt til nye næringsstoffverdier for 12 risbaserte glutenfrie produkter i Matvaretabellen.

– Flere glutenfri produkter har lenge vært savnet i Matvaretabellen og nå kan du finne næringsstoffene i glutenfritt mel, brød, pasta og barnegrøt i tabellen, sier Ellen Kielland.

Matvaretabellen.no gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mer enn 1700 matvarer og matretter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse