loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
MÅ BLI BEDRE: Kontroll av produsenter av spiseklar sjømat viser at mange må forbedre den hygieniske kontrollen. (Foto: Mattilsynet)

Fant mangler ved spiseferdig sjømat

Synnøve Prytz Berset / 2017-05-22 14:00:53

I en kontroll fant Mattilsynet mangler ved 6 av 10 produsenter av spiseferdig sjømat.

Det var 85 produsenter som lager sjømat som ikke skal varmebehandles før forbruker spiser den, som røkt fisk, fisk til sushi og kokt skalldyr, som ble kontrollert.

– Selv om ikke alle manglene var like alvorlige, er det urovekkende at enkelte hadde grunnleggende hygieniske mangler, sier seniorrådgiver Åsne Sangholt i Mattilsynet, som ledet tilsynskampanjen, i en pressemelding.

Risiko for Listeria

Det stilles spesielt strenge krav til hygienen ved produksjon av spiseferdige varer. Dette er fordi Listeriabakterien er en risiko i slike produkt. Listeria monocytogenes kan forårsake den alvorlige sykdommen Listeriose. Personer med nedsatt immunforsvar, som gravide, fostre, nyfødte og personer med underliggende sykdommer, er spesielt utsatt.

Det er viktig at virksomhetene har gode rutiner for å hindre at bakterien er til stede og kan vokse i produktene. De må overvåke og kontrollere at Listeria ikke er i lokale og utstyr.

– For å bekrefte at tiltakene fungerer skal de også ta regelmessige prøver av de ferdige varene, forteller Sangholt.

Ingen stengte virksomheter

Mattilsynet kontrollerte også at fisk som skal spises rå var fryst for å drepe eventuell kveis, og om virksomheten har kontrollrutiner for å sikre at fisken ikke inneholdt levende kveis. I tillegg sjekket de om produsentene hadde et internkontrollsystem som viser at de har kontroll på farer i produktene.

Av de 85 som ble kontrollert var alt i orden hos 28 virksomheter, 6 hadde mindre mangler, imens hos 51 virksomheter ble det funnet mangler som endte med varsel eller vedtak.

– Ingen virksomheter ble stengt eller gitt omsetningsforbud grunnet mulig helsefare, sier Sangholt.

For dårlige prøverutiner

Listeriaprøvetaking og internkontroll var de manglene som forekom hyppigst.

– En tredel av de vi fant mangler hos hadde for dårlige prøverutiner, og 36 virksomheter oppfylte ikke kravene til internkontroll, opplyser Sangholt.

Noen produsenter hadde dårlige vedlikeholdsrutiner, fare for kryssforurensning, dårlig renhold. Det ble avdekket få mangler når det gjelder parasittkontroll. Alle de fant mangler hos følges opp.

Skal følge opp

Til tross for at Mattilsynet avdekket mangler ser de en positiv utvikling. I 2013 gjennomførte de et tilsvarende tilsynsprosjekt hvor 8 av 10 fikk varsel eller vedtak.

– Også denne gangen var de fleste manglene knyttet til prøvetaking. Derfor er det litt skuffende at resultatene ikke var bedre nå. Vi kommer til å følge dette opp i tilsynet fremover, sier Sangholt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse