loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
PLANTEVIRUS: Virus funnet i jordbærplanter stammer trolig fra infiserte planter fra Nederland. (Foto: Shutterstock)

Funn av plantevirus i jordbærplanter

/ 2017-11-09 15:25:16

Mattilsynet har funnet plantevirus i jordbærplanter i sorten Sonata. Smitten ble funnet i bærfelt etablert med importerte planter.

Mattilsynet har funnet Strawberry crinkle virus og Strawberry mild yellow edge virus i jordbærplanter i sorten Sonata. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge.

Prøvene ble tatt ut i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk bærproduksjon av jordbær. Hensikten var å se etter planteskadegjørere som ikke er kjent å forekomme i Norge, men som det fryktes kan komme inn med importerte jordbærplanter. Det ble tatt ut stikkprøver fra felt som var etablert med importerte planter hos et utvalg jordbærprodusenter. Alle prøvene ble analysert hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Undersøkt for fire virus

Jordbærfeltene ble undersøkt for fire plantevirus; Strawberry crinkle virus (SCrV), Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV), Strawberry vein banding virus (SVBV), Strawberry mottle virus (SMoV).

I tillegg ble det testet for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), som er den viktigste smittesprederen (vektor) for disse virusene, og bakteriebladflekk i jordbær (Xanthomonas fragariae).

SCrV ble funnet hos tre virksomheter i til sammen tre prøver. I en av prøvene ble også SMYEV påvist. Ingen planter viste synlige virussymptomer. Alle funn ble gjort i sorten Sonata. Liten jordbærbladlus og bakteriebladflekk ble ikke funnet i noen av prøvene.

– Virusene ble funnet hos én produsent i Sogn og Fjordane, én i Aust-Agder og én i Buskerud. Feltene med smitte var anlagt i 2016 og 2017. Mattilsynet vil følge opp disse produsentene, skriver de i en pressemelding.

Ikke farlige å spise

Jordbær fra planter med virussmitte kan få litt dårligere kvalitet, men er ikke farlige å spise.

Det er grunn til å mistenke at smitten kan ha kommet til Norge med infiserte planter fra Nederland, fordi:

De smittete feltene var alle anlagt med importerte planter fra ulike leverandører i Nederland.

De to virusene som ble funnet enten spres med infiserte jordbærplanter eller med bladlus. Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), som regnes for å være den viktigste vektoren for begge påviste virus og trolig den eneste for SCrV, har imidlertid aldri blitt påvist i bærproduksjon i Norge og ble heller ikke funnet i dette OK-programmet.

Trolig mer smitte enn avdekket

Det er grunn til å anta at virusene kan være mer spredt i Norge enn det som er avdekket til nå.

– Dette blant annet fordi det er mange jordbærprodusenter som har mottatt planter fra de aktuelle leverandørene i Nederland og fordi det bare er gjort stikkprøvebasert prøveuttak. Det kan heller ikke utelukkes at smitte kan ha kommet inn fra andre leverandører eller i andre sorter. I tillegg har disse virusene også vist seg å være vanskelige å påvise i laboratorieanalyser, skriver Mattilsynet

Siden begge virusene kun angriper jordbærplanter, vil utbrudd hovedsakelig ramme den enkelte bærprodusent. I visse tilfeller kan også nærliggende bær- og planteprodusenter bli rammet. Villjordbærplanter i nærheten til smittete felt kan også bli smittet.

– Jordbærprodusenter må være oppmerksomme på spredningsfare og iverksette tiltak – både for å hindre spredning av de aktuelle virusene som allerede er funnet, men også for å forebygge introduksjon av ny virussmitte og eventuelle bladlus som kan være vektorer.

Tiltak for å hindre smittespredning

– Begge virusene kan føre til stor skade i jordbærproduksjon, spesielt dersom de opptrer sammen. De er derfor listet som karanteneskadegjørere i forskrift om plantehelse § 4 vedlegg 2 og er forbudt å spre. Dette gjelder også for den lille jordbærbladlusa. Den enkelte virksomhet har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre slik spredning, skriver Mattilsynet, og lister opp følgende tiltak:

  • Plant bare friske planter. Kjøp «høykvalitets sertifiserte planter» fra produksjonssteder som kan dokumentere at de leverer virusfritt materiale.
  • Etabler tett kontakt med leverandør og forsikre dere om at plantemateriale faktisk tilfredsstiller alle kravene i plantehelseregelverket.
  • Sørg for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale.
  • Praktiser kortvarige omløp med destruksjon og nedpløying av plantemateriale. Disse virusene vil ikke overleve fritt i jord eller i døde planterester.
  • Undersøk feltene for bladlus (spesielt liten jordbærbladlus) jevnlig gjennom sesongen og sett i verk nødvendige tiltak i tide.
  • Anlegg nye felt i god avstand fra tidligere etablerte felt.
  • Ta kontakt med rådgivningstjenesten for faglige råd.
  • Plantevirusene er meldepliktige og forbudt å spre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse