loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
UTFORDRING: Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god. Likevel ser Mattilsynet at det det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til produkter laget av melk som ikke er varmebehandlet (pasteurisert). (Illustrasjonsfoto: Margrethe Hovda Røed, Mattilsynet.)

Funn av sykdomsfremkallende bakterier

/ 2017-06-21 09:57:16

Mattilsynet har avdekket sykdomsfremkallende bakterier i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Produktene var laget av rå melk.

I et overvåkningsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter fant Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom. Bakteriene som ble funnet i melkeproduktene, som alle var upasteuristerte, er varianter av sykdomsfremkallende E. coli, såkalte STEC, også kalt EHEC.

Symptomene ved sykdom er alt fra mild diare til i verste fall nyresvikt og død. Barn er særlig utsatt, fordi ti prosent av barn som blir syke utvikler nyresvikt.

– Funnene bekrefter myndighetenes advarsel om at barn, personer med svekket immunforsvar og gravide ikke bør spise upasteuriserte melkeprodukter, sier direktør Ole Fjetland i Mattilsynet, i en pressemelding.

Mikrobiologiske utfordringer

Funnene fremkommer i rapporten «Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukt – Mattilsynets overvåkingsprogram 2010-2016». Mattilsynet har over flere år tatt ut og analysert 714 prøver av melkeprodukter, hovedsakelig oster.

Tidligere er produktene undersøkt for Listeria monocytogenes, mens i 2016 ble det tatt ut 184 prøver som ble undersøkt for et utvalg av bakterier som kan forurense maten. Disse var Listeria monocytogenes, E. coli som mål for hygienisk produksjon, sykdomsfremkallende E. coli (STEC), Salmonella og giftstoff (enterotoksin) produsert av Staphylococcus aureus. Produktene var produsert i Norge eller EU, og var pasteuriserte eller basert på rå melk (upasteurisert melk).

– Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god. Likevel ser vi at det det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukter. Antallet prøver er for lavt til å si noe om tilstanden for hele det norske markedet, men resultatene gir oss en viss oversikt over situasjonen, sier Ole Fjetland i Mattilsynet.

Han påpeker at funnene samsvarer med en fransk undersøkelse gjort i 2011 av 400 oster hvor det ble funnet tilsvarende resultat. Det er derfor ikke unaturlig å finne STEC i melkeprodukter som lages av rå melk (melk som ikke er varmebehandlet).

Ingen andre funn

Det ble ikke gjort funn av bakterien Listeria monocytogenes over regelverkets grenseverdi i de 714 melkeproduktene. Giftstoff (enterotoksin) produsert av S. aureus, ble analysert i upasteuriserte melkeprodukt. Enterotoksin ble ikke påvist i de 82 prøvene som ble analysert for dette.

Det ble heller ikke påvist Salmonella i de 30 prøvene av upasteuriserte melkeprodukter produsert utenfor Norge. E. coli ble analysert i pasteuriserte melkeprodukt fra Norge (69 st). Det ble ikke gjort funn av E. coli i prøvene.

Mattilsynet kommer til å gjennomføre ytterligere overvåking av norskproduserte melkeprodukter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse