loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
KONTROLL: Mattilsynet har analysert bær for innhold av plantevernmiddelrester og smittestoffer. (Foto: Erling Fløistad, NIBIO)

Ikke helsefarlig å spise bær

Synnøve Prytz Berset / 2017-04-27 13:10:53

Mattilsynet har analysert et utvalg norske og importerte bær. De fant ingen bær med plantevermiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt ulike smittestoffer.

Det har vært en stor økning i omsetning og import av bær de siste ti årene. I 2016 ble det i følge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 728 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet 4 681 tonn. I tillegg kommer norsk produksjon.

Under grenseverdiene

Hvert år utfører Mattilsynet offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har Nibio og Mattilsynet sammenstilt og sett nærmere på resultatene av analyser for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær.

I denne perioden ble det totalt tatt ut 470 prøver av bær som ble analysert for plantevernmiddelrester, hvorav 288 prøver var norskproduserte bær og 182 prøver var importerte bær.

I importerte bær ble det funnet flere ulike plantevernmidler (inntil 12 ulike plantevernmidler) i en og samme prøve sammenlignet med norskproduserte bær (inntil 8 ulike plantevernmidler). Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler.

Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under grenseverdiene.

Ikke helsefarlig

Fordi det ble funnet rester fra mange ulike plantevernmidler i samme prøve, har Mattilsynet også vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær ved kombinasjon av flere plantevernmidler. Med de målte nivåene av plantevernmidler viser beregningene at det ikke er helsefarlig å spise bærene.

– Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at en jevn eksponering ved disse nivåene av de påviste plantevernmidlene er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI), sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet i en pressemelding.

Smittestoffer i bær

I 2015 og 2016 gjennomførte Mattilsynet også et kartleggingsprogram med fokus på importerte friske og fryste jordbær, bringebær og blåbær. Bærene ble analysert ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne smitte via frukt, bær og grønnsaker.

Av 228 partier som ble analysert ble det gjort funn i tre partier (1,3 %). Det ble påvist E. coli i et parti med friske bringebær fra Spania og i et parti med friske blåbær fra Nederland. Giardia ble påvist i et parti med friske jordbær fra Spania. Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A og norovirus i noen av prøvene.

– Samlet sett er resultatene i programmet gode, og tyder på at partiene av importerte bær som er undersøkt for det meste er av en god hygienisk kvalitet. Det må likevel bemerkes at prøvene i programmet kun utgjør en veldig liten andel av den mengden bær som importeres og omsettes på det norske markedet. Det løpende arbeidet som importørene gjør for å sikre at produktene er trygge, er derfor viktig for å unngå sykdomstilfeller forårsaket av forurensede frukt, bær og grønnsaker, opplyser seniorrådgiver Laila Jensvoll i Mattilsynet.

Viktig med god produksjonshygiene

Fordi bær som regel spises uten varmebehandling er det viktig at bærene produseres under gode hygieniske forhold. Produksjon av bær skjer som regel utendørs i et ikke-kontrollerbart miljø og forurensing kan skje via vanningsvann, dyr, fugler, insekter, jordsprut og lignende.

Dårlig hygiene ved høsting og videre håndtering/prosessering er også en viktig kilde til forurensing av bær. Det er derfor viktig å skylle frukt, bær og grønnsaker før de spises.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse