loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
SUNNE KALVER: Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

Lite fremmedstoffer i kjøtt

/ 2018-02-22 09:26:33

Mattilsynet har tatt omfattende prøver av norske landdyr og animalske produkter. Resultatet var minimalt med funn over grenseverdi.

I 2016 tok Mattilsynet i alt 3947 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Kun i en prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene.

Analyser av enkeltfunn

Mattilsynet analyserte enkeltfunnene og fant ingen konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler. I seks storfeprøver, seks saueprøver og to svineprøver ble det påvist steroider.

– Produksjonsdyr produserer naturlige steroider som påvises i små mengder under analysering, særlig om dyrene er drektige, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

De fant også kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og ett storfe, samt i lever fra 10 reinsdyr og 25 elg. Disse høye nivåene skyldes kadmium som finnes i miljøet og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr. I tillegg ble det påvist bly over grenseverdien i en muskelprøve fra elg, som sannsynligvis skyldes blyammunisjon.

Fremmedstoffprogrammet

Siden 1985 har Mattilsynet gjennomført Fremmedstoffprogrammet, hvor det innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Det blir også tatt prøver av viltlevende dyr for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

– Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse