loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
FORSIKTIG: De anbefales ikke til små barn, og snart kommer det nye grenseverdier for arsen. (Foto: Shutterstock)

Mattilsynet advarer mot riskaker

Georg Mathisen / 2016-05-03 22:04:38

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn, fordi de kan få i seg for mye arsen.

Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) til Mattilsynet.

Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrikk til barn under seks år. Basert på vurderingen fra VKM vil Mattilsynet nå også advare mot riskaker til barn og mot hijiki-tang.

Barn spiser mer

– Risikovurderingen konkluderer med at voksne nordmenn ikke står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Inntaket av uorganisk arsen i Europa er på et nivå som gjør at en mulig helserisiko ikke kan utelukkes, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

– Små barn spiser mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og får derfor en høyere eksponering for uorganisk arsen. Inntak av riskaker kan gi en økt helserisiko. Vi har derfor valgt å anbefale at barn ikke bør drikke rismelk eller spise riskaker, sier Håland.

Sverige og Danmark har lignende anbefalinger.

Efsa-uttalelse

Arsen er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Det europeiske mattrygghetsorganet Efsa har tidligere uttalt at eksponeringen for uorganisk arsen bør reduseres. Det var noe av bakgrunnen for at Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere inntaket av uorganisk arsen i den norske befolkningen. Mattilsynet ønsket å vite om det var grunn til å tro at befolkningen i Norge har et spisemønster som fører til en annen eksponering enn resten av Europa.

Ris og kosttilskudd

Næringsmidlene som inneholder mest uorganisk arsen, er ris og risprodukter, i tillegg til kosttilskudd basert på alger og skalldyr. Riskaker og hijiki-tang er eksempler på mat som kan inneholde ekstra høye nivåer av uorganisk arsen. Fisk har generelt høye nivåer av arsen, men nivået av uorganisk arsen er meget lavt.

EU har bestemmelser for hvor mye uorganisk arsen det kan være i ris og risprodukter. Dette regelverket gjennomføres nå også i Norge. Ris som skal brukes i produkter ment for barn, har ekstra strenge krav.

Grenseverdier kommer

Mattilsynet understreker at du som produserer eller importerer mat, har ansvar for at produktene dine ikke utgjør noen helsefare. De som importerer ris og risprodukter, skal ha kontroll på at produktene ikke inneholder uorganisk arsen i mengder som gir helsefare.

I løpet av kort tid vil det også komme grenseverdier som du som importør må forholde deg til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse