loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
TRYGT: Ikke farlige mengder av helseskadelige stoffer i oppdrettsfisken, viser 2015-testene. (Foto: Shutterstock)

Norsk oppdrettsfisk er trygg mat

Georg Mathisen / 2016-10-05 15:50:45

Det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk. Det viser også 2015-undersøkelsene.

Nifes undersøkte 12.285 fisk for ulovlige og uønskede stoffer i fjor, på oppdrag fra Mattilsynet.

Undersøkelsene skal sjekke at fisken som mennesker skal spise, ikke inneholder helseskadelige mengder av uønskede stoffer. Dessuten blir det undersøkt om det brukes ulovlige legemidler i oppdrettet.

Lakselusmidler

På ett oppdrettsanlegg ble det påvist rester av krystallfiolett. Men Mattilsynet konkluderte med at prøvene hadde blitt forurenset da de ble tatt.

Ingen av prøvene inneholdt mer legemidler enn de grensene som er satt. De eneste stoffene som ble funnet i målbare mengder, var tre lakselusmidler. Det ble funnet lusemiddel i flere prøver i år enn tidligere, men nivåene var godt under grenseverdien.

Miljøgifter

Oppdrettsfisken ble også undersøkt for dioksin og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Ingen av miljøgiftene hadde nivåer over maksimumsgrensen som EU har satt.

Generelt er trenden at miljøgiftnivået i oppdrettslaks har gått betydelig ned de siste ti–tolv årene. Det skyldes hovedsaklig at det er gått over fra fiskemel og fiskeolje til mer vegetabilske ingredienser i fôret, melder Nifes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse